خبر مهم
دانلود نرم افزارها و دریافت اطلاعیه ها از این پس فقط بعد از ورود کاربر عضو امکان پذیر خواهد بود.با تشکر.مدیر سایت
به سامانه تحت وب انجمن داروسازان استان فارس خوش آمديد
*اطلاعيه هاي دانشگاه علوم پزشکي*

 1. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضد عفوني کننده دست با نام تجاري آشوشا 2 صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن محلول ضد عفوني کننده دست با نام تجاري Naprox دو صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن اسپري Helensa دو صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص عدم خريد ماسک از توليد کنندگان فاقد مجوز 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جمع آوري محصولات RAMA - سازمان صمت - نيروي انتظامي 99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري آي کار لي ساخت شرکت شمس پاک آذين (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 7. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجارييDURU ساخت کشور ترکيه (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 8. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاريXinova (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 9. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاريPlastrin (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 10. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص وجود مواد ضدعفوني کننده دست حاوي متانول و يا درصد پائين الکل و اجبار داروخانه ها به خريد از شرکت هاي پخش مجاز  99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 11. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاريSaponine     (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري  99.01.12MAHOUR (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري درما کلين نلا 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 14. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلولهاي ضدعفوني کننده دست به نام هاي تجاري آذر ،آذر افروزان آفتاب پارس 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 15. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري تريتاسپت 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 16. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري ديگنيتي  99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 17. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت و حجم محصولات ضدعفوني کننده داروخانه ها  99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص تمديد دفترچه هاي درماني سازمانهاي بيمه گر99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 19. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جعلي بودن تاييديه دستگاه تهويه هوا برند ايزي ول (2صفحه)99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 20. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز (4 صفحه) 99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 21. نامه  دانشگاه علوم پزشکي شيراز به اداره کل صمت در خصوص عدم خريد و عرضه  مواد ضد عفوني کننده خارج از چرخه رسمي توزيع99.01.07   (جهت دانلود کليک کنيد)
 22.   اطلاعيه مهم  دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص خريد و عرضه هر گونه الکل و مواد ضد عفوني کننده خارج از چرخه رسمي توزيع توسط داروخانه ها 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 23. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جلوگيري از توزيع و عرضه  اسپري ضد عفوني کننده دست با نام تجاري پريا 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 24. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جلوگيري از توزيع و عرضه محلول ضد عفوني کننده دست  با نام تجاري شرکت نوين آريا طب ساخت شرکت نگارين بهديس هونام   99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 25. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جمع آوري ژل ضد عفوني کننده دست با نام تجاري DRACAENA شرکت سپيدار کيميا گران پاک 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 26. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص جمع آوري و عدم عرضه ژل ضد عفوني کننده دست ساخت شرکت آذين تجارت دينا - 2 صفحه - 99.01.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. بلا مانع بودن توزيع و مصرف داروي سفازولين 1 گرمي(Refllin) 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. نحوه فعاليت داروخانه هاي روزانه در ايام تعطيلات نوروز 98.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. ريکال قرص مزالازين 500 ميلي گرم کارخانجات رازک با سري ساخت ... - 2 صفحه - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. نکات قابل توجه در خصوص برچسب محلول هاي ضد عفوني کننده تهيه شده توسط داروخانه ها - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکي شيراز دو محصول فوق تقلبي و فاقد هر گونه مجوز و غير قابل فروش در داروخانه ها مي باشند ( تصاوير پيوست ) - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نصب قيمت ماسک در داروخانه ها 98.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص قوانين و ضوابط تهيه و عرضه فرآورده هاي جالينوسي ضد عفوني کننده 98.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت ماسک جراحي (سه لايه) 98.12.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. دستورالعمل نظام رهگيري ، رديابي و کنترل اصالت فرآورده هاي سلامت محور - 23 صفحه - 98.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص رعايت قيمت انواع ماسک در داروخانه ها 98.11.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص موجود بودن داروي لورلين 3/75 در پخش ياراطب ثامن - 98.11.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لزوم رعايت ساعات فعاليت قانوني داروخانه هاي روزانه بر اساس پروانه صادره - 98.11.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تمديد مهلت ثبت نام داروخانه هاي متقاضي عرضه هورمون رشد تا تاريخ 98/11/14 -- 98.11.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان همکاري در زمينه توزيع شيرهاي رژيمي و... 98.11.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم اشراف مؤسس بر امور جاري داروخانه 98.10.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال برخي محصولات دارويي شرکت داروسازي اسوه 3 صفحه 98.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص سامانه مديريت داروخانه ها (‌فارماسي ) ، زمان رسيدگي اوليه به پرونده هاي کميسيون ماده 20 و ... - 2 صفحه - 98.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. ريکال فوري اينهالر تنفسي سرتايد 250 با سري ساخت SJ5G و تاريخ انقضاي 2020/04/30 --98.10.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. ريکال آمپول پرومتازين 50 ميلي گرم شرکت کاسپين با سري ساخت 118 و تاريخ انقضاء 2020/01/31 - 98.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. غيرمجاز بودن دم ساز اطفال (محفظه استنشاقي) شرکت تامين طب فلارد 98.10.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خريد دارو، فرآورده هاي طبيعي، سنتي، مکمل و شير خشک صرفا از شرکت هاي پخش مجاز و ... 8 صفحه 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شيرهاي رژيمي و غذاهاي ويژه ... توسط داروخانه هاي متقاضي.حداکثر زمان مراجعه به دانشگاه علوم پزشکي 98/10/30 ---98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. ريکال فوري کپسول فني توئين 100 ميلي گرم شرکت لقمان با سري ساخت 98001 و تاريخ انقضاء2021/06/30 -- 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. بلا مانع بودن توزيع و عرضه مکمل تغذيه اي Dieteffect Fat Burner شرکت BIOCOL LABORATORIO يک صفحه 98.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص جمع آوري و تحويل محصولات شرکت رستاک سلامت به دانشگاه علوم پزشکي شيراز و ... 98.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فاقد مجوز بودن محصولات ضد عفوني کننده بيمارستاني و مراکز درماني متعلق به شرکت زمين پايدار شيمي پارس  98.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محصولات "شرکت گل دارو تخت جمشيد" از قبيل ژل مسکن دندان DENTAMAX يک صفحه 98.10.05(جهت دانلود کليک کنيد)

 54. دستور توقف مصرف ويال سفازولين 1 گرمي Refllin ساخت شرکت PV Pharma کشور هندوستان تا ... 98.10.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ابطال مجوز توليد قطره مورد شرکت دارو درمان سحر وغيرقانوني بودن فروش اينترنتي کليه فرآورده هاي طبيعي و سنتي و مکمل تغذيه اي جز در سايت داروخانه هاي مجاز 2 صفحه 98.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. ريکال محلول هايي به نام تجاري perclean (فاقد مجوز توليد ، توزيع و فروش) 98.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. ريکال فرآورده هاي طب سنتي حکيم طاها متعلق به شرکت حکيم طاهاي قائم(فاقد مجوز توليد، توزيع و فروش) 98.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. اطلاعيه تکميلي دانشگاه علوم پزشکي در خصوص انجام فرآيندها از طريق سامانه فارماسي 98.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. ريکال فوري برخي از محصولات شرکت داروسازي اسوه 3 صفحه 98.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ارسال تمامي درخواست ها از طريق سامانه HIX يک صفحه 98.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. نهمين کنگره تخصصي و سومين کنگره بين المللي کنترل عفونت و استريليزاسيون و مواد و تجهيزات پزشکي  2 صفحه 98.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فاقد مجوز بودن توليد،توزيع و فروش فرآوده هاي گياهي هايپورازس شرکت... 98.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. دستورالعمل ساخت داروهاي ترکيبي مبني بر (واحد ساخت داروهاي ترکيبي هر داروخانه مجاز به انبوه سازي و اراِئه آنها به ديگر داروخانه هابراي عرضه نمي باشد) 3صفحه(جهت دانلود کليک کنيد)

 64. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام داروخانه ها به استفاده از نشان تابلوي داروخانه ها و جمع آوري نشان صليب و... 2صفحه 98.09.04(جهت دانلود کليک کنيد)

 65. گروه بندي جديد داروخانه هاي شيراز وحومه جهت توزيع داروهاي سهميه اي(9صفحه شامل 378 رديف در قالب 9 گروه) 10 صفحه 98.09.03(جهت دانلود کليک کنيد)

 66. نحوه آگاهي از کليدهاي توزيع داروهاي غير بيمارستاني و... 98.09.03(جهت دانلود کليک کنيد)

 67. اسامي داروخانه هاي خصوصي مجاز به تهيه وتوزيع هورمون رشد 2 صفحه 98.09.03(جهت دانلود کليک کنيد)

 68. ريکال آمپول پرو متازين ساخت شرکت داروسازي کاسپين تامين با سري ساخت هاي 106، 117، 139 با تاريخ انقضاء... 98.09.03(جهت دانلود کليک کنيد)

 69. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص پوشش بيمه اي دارويي تري پاراتايد در درمان پوکي استخوان 98.09.03(جهت دانلود کليک کنيد)

 70. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه تسريع در پرداخت سندهاي ارسالي بيمه تکميلي ايثارگران و... 98.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. درخواست معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي از شرکتهاي دارويي و... در خصوص جلوگيري از برگشت زدن چک داروخانه ها به دليل حوادث ناگوار اخير شيراز 98.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات افراد مصرف کننده فرآورده هاي رژيمي در سامانه HIX - يک صفحه - 98.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص انتقال قرارداد بيمه تکميلي ايثارگران به بيمه دي و... 98.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. بلامانع بودن توزيع و فروش قرص هاي لوزارتان 25 و 50 شرکت اکتوورکو با نام تجاري لوزاور - 2 صفحه - 98.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. ريکال فوري آمپول سيتي کولين شرکت کاسپين با سري ساخت ... 98.07.23(جهت دانلود کليک کنيد)

 76. ممنوعيت عقد قرارداد واگذاري پروانه و مجوز داروخانه بدون موافقت مرجع صالح توسط دفاتر اسناد رسمي 3 صفحه 98.07.22(جهت دانلود کليک کنيد)

 77. نامه معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه توزيع قرص ارگوتامين سي 98.07.21(جهت دانلود کليک کنيد)

 78. گروه بندي داروخانه هاي شيراز جهت توزيع داروهاي سهميه اي - 98.07.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. ريکال فوري ويال متوترکسات 50mg/2ml با نام تجاري Zuvitrex با سري ساخت ... - 2 صفحه - 98.07.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بلا مانع بودن توزيع و عرضه شربت آيورا مي 2 صفحه 98.07.10  (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص 3 قلم فرآورده غير قابل عرضه و فروش 98.07.07  (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز درخصوص تغيير قرارداد بيمه تکميلي ايثارگران98.07.07  (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص عدم داشتن مجوز فعاليت شرکت پيشگامان سلامت شهاب تجارت 98.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فراخوان مجدد نام نويسي داروخانه هاي متقاضي توزيع هورمون رشد 98.05.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. اطلاعيه سازمان غذا و دارو درخصوص متوقف نمودن توزيع و مصرف ويال متوترکسات با مشخصات... 2 صفحه 98.05.20  (جهت دانلود کليک کنيد) 

 86. ريکال قرص کافئين سوپرنچرال زهراوي (سري ساخت 002 و تاريخ انقضاء 2021.05.31) 98.05.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. ريکال پودر حشره کش با نام هاي تجاري ICONE 10 WP و ICONE 20 WP   2صفحه 98.05.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. ابلاغ کاهش قيمت اقلام دارويي شرکت اکتوورکو 3 صفحه 98.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. آدرس درگاه سازمان غذا و دارو جهت کسب آخرين اطلاعات از قبيل کد ژنريک، ،قيمت مصرف کننده و... داروها 98.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. ريکال آمپول مدروکسي پروژسترون 150 ميلي گرم... 2 صفحه 98.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. ريکال فوري قرص ترکيبي بوپرنورفين + نالوکسون با سري ساخت 16و تاريخ انقضاي 7/2020 . 98.05.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. الزام ثبت اطلاعات خواسته شده از مصرف کننده هاي شير خشک هاي رژيمي و ... توسط داروخانه ها در سامانه HIX - ده صفحه - 98.05.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. قابل توجه داروخانه هاي متقاضي توزيع داروهاي بيماران تالاسمي - 98.05.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. ممنوعيت عقد قرارداد واگذاري پروانه و مجوز داروخانه قبل از بررسي موضوع توسط کميسيون قانوني ماده 20 دانشگاه توسط دفاتر اسناد رسمي - 98.05.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. سري ساخت هاي قرص لوزارتان 25 و 50 ميلي گرم که بايستي ريکال گردند - 98.04.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. ريکال فرآورده هاي لوزارتان و لوزارتان / هيدروکلروتيازيد شرکت اکتوور(2 صفحه)98.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. موارد قابل توجه داروخانه هاي عرضه کننده هورمون رشد - 98.04.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. درخواست جمع آوري اطلاعات شرکت هاي توزيع کننده محصولات آرايشي و بهداشتي - 2 صفحه - 98.04.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. سهميه بندي توزيع آمپول کتورولاک - 98.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. لغو اعتبار تمامي معرفي نامه هاي دانشجويي ارسالي به معاونت محترم غذا و دارو قبل از 98/3/1 - 98.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص عدم بکارگيري افراد فاقد صلاحيت بعنوان جانشين مسئول فني - 98.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. دستور جمع آوري شربت سرفه کودکان آيورا 60 ميلي ليتري 98.03.19(جهت دانلود کليک کنيد)

 103. ليست داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج (8 صفحه)98.03.13(جهت دانلود کليک کنيد)

 104. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص عدم برگزاري جشنواره فروش و تبليغات - 98.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. قابل توجه داروخانه هاي متقاضي عرضه هورمون رشد - 98.02.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. کليد توزيع مادوپار - 98.02.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. سوء استفاده از کمک به هموطنان سيل زده در سراسر کشور - 98.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. کليد توزيع مادوپار - 98.01.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. معرفي آقاي پويا حسين پور به عنوان همکار حوزه اداره نظارت و فني دانشگاه علوم پزشکي شيراز - 98.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ورود فرايندها به سامانه مديريت امور داروخانه ها - 98.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)


* کليد توزيع داروهاي کمياب *

 1. کليد توزيع الکل - 3 صفحه - 98.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. کليد توزيع مصپورت - 98.11.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. کليد توزيع زيتروماکس و پاروکسيتين - 98.11.12  (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. کليد توزيع مسپورت و ويتامين کا - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. کليد توزيع سوپريمون و دي پنسيلامين - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. کليد توزيع بوسپيرون - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. کليد توزيع نئوستگمين - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. کليد توزيع نئوستگمين و قطره آرتيپيک ادونسد - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. کليد توزيع ميتومايسين ، روکرونيوم ، پتاسيم کلرايد و سوگامادکس - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. کليد توزيع ديسپورت - 98.10.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. کليد توزيع مادوپار - 98.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. کليد توزيع پرولوتون - 98.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. کليد توزيع مصپورت - گارداسيل و شياف واژيسان - 98.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. کليد توزيع ارگوتامين سي - نورپيد و قرص کلوميپرامين - 98.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. کليد توزيع قطره لووفلوکساسين - زايلومول و ... - 98.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. کليد توزيع قرص ميودرين - قطره زالاتان - کپسول وزانوئيد - قرص فلورايد سديم - teveten و قلم تزريقي نووميکس - 98.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. کليد توزيع گارداسيل و تتابولين  98.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. کليد توزيع قرص آسيکلو وير- قلم نووميکس- قرص ناتريلکس- قرص ترازودون- سوسپانسيون پوساکونازول و قطره لوتمکس 98.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. کليد توزيع مصپورت 98.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. کليد توزيع نووميکس 98.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. کليد توزيع مصپورت 98.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. کليد توزيع شربت کليندا مايسين 98.09.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. کليد توزيع کپسول دوکسيوم 98.09.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. کليد توزيع قرص توتن و متوترکسات 98.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. کليد توزيع انسولين قلمي نورپيد - 98.10.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. کليد توزيع داروهاي کمياب - 98.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. کليد توزيع داروهاي کمياب - 98.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. کليد توزيع داروهاي کمياب - 98.09.24 (جهت دانلود کليک کنيد)


* واحد آموزش و پژوهش *

 1. نمرات نهايي دوره بيست وچهارم آموزش نسخه خواني 98.09.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. نمرات نهايي دوره بيست وسوم آموزش نسخه خواني 98.09.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. نمرات نهايي دوره بيست ودوم آموزش نسخه خواني 98.09.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. قابل توجه داروخانه هايي که کارآموزان انجمن را مي پذيرند.98.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. نمرات نهايي دوره بيست و يکم آموزش نسخه خواني - 97.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. نمرات نهايي دوره بيستم آموزش نسخه خواني - 97.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. نمرات نهايي دوره نوزدهم آموزش نسخه خواني - 97.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. نمرات نهايي دوره هجدهم آموزش نسخه خواني - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. نمرات نهايي دوره هفدهم آموزش نسخه خواني - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. فرم معرفي نامه پرسنل داروخانه ها جهت دوره هاي نسخه خواني - 96.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 *  بيمه کارآفرين  *

1-شروع ثبت نام بيمه درمان تکميلي جهت داروسازان و پرسنل داروخانه ها 4 صفحه 98.09.25 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-بيمه کارآفرين نمايندگي ( منصوري - جلالي ) آماده ارائه هر نوع خدمات بيمه اي به داروسازان محترم و پرسنل داروخانه ها - ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )


*  دارايي  *

 1. اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين مهلت جهت ثبت پايانه هاي فروشگاهي توسط داروخانه ها 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. تفاهم نامه سازمان امور مالياتي کشور با سازمان نظام پزشکي کشور در خصوص پايانه هاي فروشگاهي (کارتخوان بانکي) 98.11.01- (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. جرايم مالياتي عدم نصب،استفاده و اعلام به اداره دارايي دستگاه POS سه صفحه 98.09.24- (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص دستگاه pos يک صفحه 98.09.23- (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي 98.09.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. مستندات و ميزان تعرفه مديريت خدمات دارويي براي نسخ سرپايي سال 1397جهت ارائه به ادارات دارايي 7 صفحه 98.09.06 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 7. نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 2 صفحه 98.08.11 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 8. دستور العمل سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملکرد سال 97 برخي از صاحبان مشاغل 2 صفحه 98.03.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. سقف معافيت مالياتي 1398 موضوع ماده 84 و 57 و 101 قانون ماليات هاي مستقيم - 98.01.19 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. معرفي 2 نفر از همکاران داروساز به اداره دارايي جهت شرکت در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي استان فارس - 97.12.28 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. تفاهم نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس با انجمن داروسازان استان فارس مورخ 97/11/14 - 97.12.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. تعرفه مديريت خدمات داروخانه و K ارزش نسبي خدمات سال 1396 - 97.12.08 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. ضرايب مالياتي مربوط به فعاليت داروخانه ها (‌سال 1396 ) - 97.12.04 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. ضرائب مالياتي عملکرد سال 1395 و 1396 - 97.07.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. عدم مشموليت داروخانه ها در خصوص اجراي تکاليف قانوني ماليات بر ارزش افزوده - 97.06.01 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. جدول معافيت مالياتي ( ماده 84 / 101 و 57 قانون ماليات هاي مستقيم ) از سال 1381 تا 1397 - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)


*  امور داروخانه ها  *

 1. مدارک و فرم هاي لازم جهت انجام امورات دارويي - 97.03.23(جهت دانلود کليک کنيد)
 2. شيوه معرفي قائم مقام مسئول فني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. حداکثر مهلت دريافت مدارک جهت ارائه به کميسيون قانوني ماده 20 توسط واحد امور دارويي انجمن داروسازان استان فارس - 95.10.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. مقايسه ضوابط تاسيس داروخانه قديم و جديد - 95.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها - 95/08/08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. آئين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها - 94/05/08(جهت دانلود کليک کنيد)

*  امور دبيرخانه  *

 1. راهنماي ثبت نام در سامانه عضويت آنلاين انجمن داروسازان ايران - 12 صفحه - 98.02.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

*  اداره کار  *

 1. دستورالعمل شماره ( 41 ) روابط کار وزارت کار و ... - 2 صفحه -  94/09/22    (جهت دانلود کليک کنيد)

نشان واحد داروخانه هاي کشور - 11 صفحه - 95.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)


* اطلاعيه ها *

 

 1. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضد عفوني کننده دست با نام تجاري آشوشا 2 صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن محلول ضد عفوني کننده دست با نام تجاري Naprox دو صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن اسپري Helensa دو صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص عدم خريد ماسک از توليد کنندگان فاقد مجوز 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. اعتراض انجمن داروسازان استان فارس به اداره کل صمت در خصوص توزيع محلول الکل به واحدهايي غير از داروخانه ها 99.01.12 ( 2 صفحه) (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جمع آوري محصولات RAMA - سازمان صمت - نيروي انتظامي 99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري آي کار لي ساخت شرکت شمس پاک آذين (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12

 8. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجارييDURU ساخت کشور ترکيه (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12

 9. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاريXinova (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12

 10. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاريPlastrin (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12

 11. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص وجود مواد ضدعفوني کننده دست حاوي متانول و يا درصد پائين الکل و اجبار داروخانه ها به خريد از شرکت هاي پخش مجاز  99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 12. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاريSaponine     (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست به نام تجاري  99.01.12MAHOUR (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست به نام تجاري درما کلين نلا 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 15. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلولهاي ضدعفوني کننده دست به نام هاي تجاري آذر ،آذر افروزان آفتاب پارس 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 16. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست به نام تجاري تريتاسپت 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 17. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست به نام تجاري ديگنيتي  99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 18. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت و حجم محصولات ضدعفوني کننده داروخانه ها  99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص تمديد دفترچه هاي درماني سازمانهاي بيمه گر99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جعلي بودن تاييديه دستگاه تهويه هوا برند ايزي ول (2صفحه)99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز (4 صفحه) 99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع گل دارو 3 صفحه 99.01.10   (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 99.01.10   (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 99.01.10   (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. نامه  دانشگاه علوم پزشکي شيراز  به اداره کل صمت در خصوص عدم خريد و عرضه  مواد ضد عفوني کننده خارج از چرخه رسمي توزيع99.01.07   (جهت دانلود کليک کنيد) 

 26. اطلاعيه مهم  دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص خريد و عرضه هر گونه الکل و مواد ضد عفوني کننده خارج از چرخه رسمي توزيع توسط داروخانه ها 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)

 27. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جلوگيري از توزيع و عرضه  اسپري ضد عفوني کننده دست با نام تجاري پريا 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جلوگيري از توزيع و عرضه محلول ضد عفوني کننده دست  با نام تجاري شرکت نوين آريا طب ساخت شرکت نگارين بهديس هونام   99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جمع آوري ژل ضد عفوني کننده دست با نام تجاري DRACAENA شرکت سپيدار کيميا گران پاک 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)

 30. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص جمع آوري و عدم عرضه ژل ضد عفوني کننده دست ساخت شرکت آذين تجارت دينا - 2 صفحه - 99.01.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص جمع آوري و عدم عرضه ژل ضد عفوني کننده دست ساخت شرکت آذين تجارت دينا - 2 صفحه - 99.01.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. نامه انجمن داروسازان استان فارس به معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص نياز وسايل حفاظتي شاغلين در داروخانه ها - 99.01.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. نامه انجمن داروسازان استان فارس به معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص توليد محلول هاي ضد عفوني کننده هيدرو الکلي - 99.01.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.12.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 98.12.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. دستورالعمل آموزشي مقابله با ويروس کرونا در داروخانه ها - 98.12.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با استاندار محترم استان فارس در خصوص درخواست پرداخت حداقل 2 ماه از مطالبات داروخانه ها توسط سازمانهاي بيمه گر 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با استاندار محترم استان فارس در خصوص استمهال چکهاي داروخانه ها به شرکتهاي دارويي 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص افزايش سقف ريالي تائيد داروهاي پرونده اي 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. بلا مانع بودن توزيع و مصرف داروي سفازولين 1 گرمي(Refllin) 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. اطلاعيه سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح در خصوص اعتبار دفترچه هاي بيمه مربوطه 98.12.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 98.12.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. نحوه فعاليت داروخانه هاي روزانه در ايام تعطيلات نوروز 98.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص تمديد اعتبار دفترچه هاي بيمه سلامت 2 صفحه 98.12.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه انجمن در خصوص نحوه توزيع محلول ضد عفوني کننده دست 20 ليتري 98.12.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. ريکال قرص مزالازين 500 ميلي گرمي کارخانجات رازک با سري ساخت ... - 2 صفحه - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. نکات قابل توجه در خصوص برچسب محلول هاي ضد عفوني کننده تهيه شده توسط داروخانه ها - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاعيه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تمديد اعتبار دفترچه هاي بيمه مربوطه - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکي شيراز دو محصول فوق تقلبي و فاقد هر گونه مجوز و غير قابل فروش در داروخانه ها مي باشند ( تصاوير پيوست ) - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. ميزان عيدي و پاداش کارگران در سال 1398 ---98.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. ميزان عيدي، پاداش وسنوات مسئولين فني شاغل در داروخانه، شرکت، بيمارستان وصنعت در سال 1398 ---98.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نصب قيمت ماسک در داروخانه ها 98.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص قوانين و ضوابط تهيه و عرضه فرآورده هاي جالينوسي ضد عفوني کننده 98.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس - 98.12.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. اطلاعيه انجمن داروسازان استان فارس در خصوص قيمت محلول هاي ساختني ضد عفوني کننده دست توسط داروخانه ها - 98.12.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش 6 صفحه 98.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. زمان و ساعت پاسخگويي مدير کل محترم امورمالياتي استان فارس از طريق سامد - 98.12.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت ماسک جراحي (سه لايه) 98.12.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.12.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. اولين بيانيه مجمع صنفي دانشجويان دانشکده هاي داروسازي سراسر کشور در خصوص تصميمات ومصوبات اخير ديوان عدالت اداري و... 98.12.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 98.11.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.11.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 98.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. دستورالعمل نظام رهگيري ، رديابي و کنترل اصالت فرآورده هاي سلامت محور - 23 صفحه - 98.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص رعايت قيمت انواع ماسک در داروخانه ها 98.11.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 98.11.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص موجود بودن داروي لورلين 3/75 در پخش ياراطب ثامن - 98.11.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لزوم رعايت ساعات فعاليت قانوني داروخانه هاي روزانه بر اساس پروانه صادره - 98.11.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس - 98.11.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص«پذيرش بيمه شدگان روستايي ارجاع شده از سطح يک خدمات به سطح 2 و3 » 2 صفحه 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين مهلت جهت ثبت پايانه هاي فروشگاهي توسط داروخانه ها 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 6 صفحه 98.11.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 5 صفحه 98.11.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب 98.11.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 98.11.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. اطلاعيه مهم سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اخذ کد رهگيري و ثبت اصالت دارو - 98.11.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تمديد مهلت ثبت نام داروخانه هاي متقاضي عرضه هورمون رشد تا تاريخ 98/11/14 -- 98.11.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان همکاري در زمينه توزيع شيرهاي رژيمي و... 98.11.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش 3 صفحه 98.11.06 - (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. اولين سمپوزيوم تازه هاي پيوند قلب در شيراز - داراي امتياز بازآموزي جهت داروسازان بصورت رايگان ( 2 صفحه ) - 98.11.03 - (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. برنامه زمان بندي آموزش تکاليف قانوني مؤديان مالياتي جامعه پزشکي - 98.11.02 - (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. اطلاعيه سازمان نظام پزشکي در خصوص همکاري اعضاء جامعه پزشکي با کانون تبليغات توسعه جهت به روز رساني اطلاعات جامعه پزشکي - 98.11.02 - (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 3 صفحه 98.11.02- (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. سقف ريالي نسخ بيمه نيروهاي مسلح تجويز شده توسط دندانپزشک و ماما 98.11.01- (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. تفاهم نامه سازمان امور مالياتي کشور با سازمان نظام پزشکي کشور در خصوص پايانه هاي فروشگاهي (کارتخوان بانکي) 98.11.01- (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 7 صفحه 98.11.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 98.10.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم اشراف مؤسس بر امور جاري داروخانه 98.10.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 98.10.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 6 صفحه 98.10.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. اعلام مجدد ميزان تعرفه خدمات سرپايي دارويي جهت سال 1398 -- 2 صفحه 98.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال برخي محصولات دارويي شرکت داروسازي اسوه 3 صفحه 98.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش 6 صفحه 98.10.26(جهت دانلود کليک کنيد)

 97. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 98.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص سامانه مديريت داروخانه ها (‌ فارماسي ) ، زمان رسيدگي اوليه به پرونده هاي کميسيون ماده 20 و ... - 2 صفحه - 98.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. ريکال فوري اينهالر تنفسي سرتايد 250 با سري ساخت SJ5G و تاريخ انقضاي 2020/04/30 --98.10.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. آخرين وضعيت پرداخت سازمانهاي بيمه گر به داروخانه هاي استان فارس 98.10.22(جهت دانلود کليک کنيد)

 101. کاهش قيمت انسولين لانتوس 98.10.22(جهت دانلود کليک کنيد)

 102. ريکال آمپول پرومتازين 50 ميلي گرم شرکت کاسپين با سري ساخت 118 و تاريخ انقضاء 2020/01/31 - 98.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 98.10.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. اطلاعيه مهم دفتر بازآموزي - 5 صفحه - 98.10.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 3 صفحه 98.10.18(جهت دانلود کليک کنيد)

 106. غيرمجاز بودن دم ساز اطفال (محفظه استنشاقي) شرکت تامين طب فلارد 98.10.16(جهت دانلود کليک کنيد)

 107. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 22 صفحه 98.10.16(جهت دانلود کليک کنيد)

 108. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش 3 صفحه 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خريد دارو، فرآورده هاي طبيعي، سنتي، مکمل و شير خشک صرفا از شرکت هاي پخش مجاز و ... 8 صفحه 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. اطلاعيه کميته امداد امام (ره) در خصوص اجراي طرح هر پزشک يک حامي 2 صفحه 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شيرهاي رژيمي و غذاهاي ويژه ... توسط داروخانه هاي متقاضي.حداکثر زمان مراجعه به دانشگاه علوم پزشکي 98/10/30 ---98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. ريکال فوري کپسول فني توئين 100 ميلي گرم شرکت لقمان با سري ساخت 98001 و تاريخ انقضاء2021/06/30  -- 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش فردوس 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 98.10.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 115. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 98.10.08