خبر مهم
دانلود نرم افزارها و دریافت اطلاعیه ها از این پس فقط بعد از ورود کاربر عضو امکان پذیر خواهد بود.با تشکر.مدیر سایت
به سامانه تحت وب انجمن داروسازان استان فارس خوش آمديد

*اطلاعيه هاي دانشگاه علوم پزشکي*

 1. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي اعلام قيمت فروش اقلام سلامت محور - 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. دستورالعمل اجرايي نظام رهگيري، رديابي و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بهره برداري از فرآيند مجوز فروش اينترنتي اقلام سلامت محور غيردارويي 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت دريافت تعرفه خدمات دارويي در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه پايش و TTAC -يک صفحه- 1400.1.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت داروي فاويپيراويردر سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير قابل عرضه بودن محلول ضدعفوني کننده کارخانه گلچکان - 3 صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي با نام myrtus communis -يک صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي روغن زخم و سوختگي و الکل کامفر رباسين 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت قرص ايورمکتين mg 3/6 در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. لزوم نظارت دقيق بر اجراي ابلاغ شرح وظايف مسئول فني در داروخانه -7 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص حجم محصولات ضدعفوني کننده مجاز به عرضه در داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع غيرمجاز آلساوين بين داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع مکمل Ovaboost از نوع تقلبي 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات 46 قلم دارو در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ميزان فاصله انبار داروخانه تا مکان داروخانه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات انسولين هاي قلمي در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن الکل طبي 70% با نام تجاري ويرا (شرکت تهران دانه ويرا) - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص " توزيع انسولين هاي قلمي صرفاً در داروخانه هاي ثبت کننده اطلاعات در سامانه TTAC " -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي ايورمکتين در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي سيکلوفسفاميد در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. اطلاعيه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي در خصوص نحوه برخورداري مشمولين آموزش مداوم از مزاياي بخشنامه ... - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن عرضه و فروش فرآورده کومينون Hm7 - پنج صفحه- 99.12.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. بخشنامه سوم سازمان غذا و دارو در خصوص "تبديل وضعيت خدمات داروئي داروخانه ها به شبانه روزي" 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. ريکال آمپول هپارين سديم 5000 واحدي شرکت اکسير با سري ساخت 0040520 و انقضاء 2022/5 - 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC و ... 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص نحوه فعاليت داروخانه هاي روزانه در ايام تعطيلات رسمي نوروز 1400 -2 صفحه- 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. اطلاعيه شماره 120 ADR در خصوص هشدارهاي ايمني در رابطه با مصرف ضدالتهاب هاي غير استروئيدي در دوران بارداري -3 صفحه- 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ريکال قرص باکلوفن 25 ميلي گرم داروسازي امين با سري ساخت 104 -99.12.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري محلول الکل طبي 70 درصد با نام تجاري ويرا 99.12.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي سوماتروپين در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC و تحويل دارو صرفاً با نسخه پزشک متخصص عفوني يا فوق تخصص ريه 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن فروش اقلام دارويي در بستر فضاي مجازي و اينترنتي 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. فاقد مجوز بودن ژل تزريقي زيرپوستي با نام تجاري HYDROIAM - يک صفحه- 99.12.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. اسامي داروخانه هاي متقاضي دريافت داروي ديسپورت و ... -2 صفحه- 99.12.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري ژل تزريقي زيرپوستي با نام تجاري Revanesse - يک صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص اجراي دقيق برنامه هاي توزيع اقلام دارويي و ممنوعيت فروش الزامي داروها بصورت سبدي - 4 صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال ويال ايرينوتکان 5ml /100mg با شماره ساخت B0180401 - يک صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ريکال شربت اپيليم با سري ساخت هاي 327 و 332 - 99.12.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري باريکسام 99.11.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص تجويز انحصاري داروي پيرفنيدون توسط پزشکان فوق تخصص ريه - 2 صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي AMPHOTERICIN-B در سامانه ttac - دو صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي 1DENOSUMAB INJECTION , SOLUTION PARENTERAL 60 mg/1mL 1 MILLIILITERدر سامانه ttac - دو صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي DENOSUMAB INJECTION , SOLUTION PARENTERAL 120 mg/1.7mL 1,7 mLدر سامانه ttac - دو صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري و عدم عرضه ژل تزريقي با نام تجاري Zishel -دو صفحه- 99.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. ليست اصلاح شده جديد داروخانه هاي خصوصي مجاز به تهيه و توزيع هورمون رشد  -4 صفحه- 99.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي اسلتاميوير در سامانه ttac -دو صفحه- 99.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروهاي خاص در سامانه scm.fda.gov.ir توسط داروخانه و ... -4 صفحه- 99.11.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. ريکال ويال محلول کلسيم فولينات (روفولين) 30mg شرکت روناک دارو 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قابل قبول بودن قرص متفورمين 1000mg شرکت سامي ساز به شماره سري ساخت 811504 -2صفحه 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اجباري داروي IVIG در سامانه ttac -يک صفحه- 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام شرکتهاي توليد کننده به درج کليه مشخصات لازم بر روي محصولات خود - 2 صفحه- 99.11.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. فراخوان مجدد دانشگاه علوم پزشکي جهت داروخانه هاي متقاضي عرضه شير خشک هاي رژيمي و غذاهاي مشمول ارز دولتي - 37 صفحه - 99.11.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لزوم جمع آوري و عدم عرضه محصول فاقد مجوز ضدعفوني کننده دست با نام تجاري DURU -يک صفحه- 99.11.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نکات مد نظر معاونت محترم غذا و دارو جهت تهيه و عرضه آمپول هورمون رشد -4 صفحه- 99.11.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. ريکال قرص لورازپام 1mg شرکت لقمان با سري ساخت 98001 و انقضاء 2024/4/30 -2 صفحه- 99.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. لزوم ثبت اطلاعات داروي کرئون در سامانه TTAC - يک صفحه - 99.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. لزوم ثبت اطلاعات داروي اکرليزومب ( اکرووس ) در سامانه TTAC - يک صفحه - 99.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. ريکال ويال 5 ميلي ليتري ايرينوتکان 5mg/100ml شرکت رويان دارو با شماره سري ساخت B018401 و تاريخ انقضاء 2021/10 -يک صفحه- 99.10.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروي ميتل فنيديت در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروي IVIG در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت داروهاي متابوليک(ليست پيوست) در سامانه TTAC -دو صفحه- 99.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تحت پوشش بيمه قرار گرفتن انسولين هاي قلمي ليسپرو و گلوليزين - 3صفحه- 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص نظارت بر کاهش قيمت ماسک سه لايه پزشکي 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروي سوماتروپين در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم امکان تمديد مهلت تاسيس و بهره برداري داروخانه ها 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لغو جمع آوري قرص Sentum - يک صفحه- 99.10.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري و عدم عرضه محلول ضد عفوني کننده دست تقلبي با نام پروکسان با سري ساخت DAS.98.07 - يک صفحه - 99.10.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام سپتي کارما 99.10.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده سطوح با نام تجاري سپتاتک -2 صفحه- 99.10.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص قيمت مصرف کننده نهايي ماسک پزشکي سه لايه استاندارد به مبلغ 10000 ريال - 99.10.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص مجوز توزيع فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مکمل شرکت گلين دارو(آواي گلپر) و شرکت سبز پويان طبيعت دراک تا تاريخ 99/12/14 -يک صفحه- 99.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم نظارت دقيق بر برنامه هاي توزيع ابلاغ شده -2 صفحه- 99.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. اطلاعيه سازمان غذا و دارو و وزارت صمت در خصوص قيمت مصرف کننده ماسک سه لايه پزشکي به مبلغ 10/000 ريال -3 صفحه- 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. اطلاعيه مجدد و مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه عرضه تمامي انسولين هاي قلمي توسط داروخانه ها 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروخانه هاي متقاضي توزيع داروهاي شيمي درماني تا تاريخ 99.10.10 - يک صفحه- 99.09.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي سووداک در سامانه ttac - دو صفحه- 99.09.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرقانوني بودن عرضه ماسک هاي سه لايه اسپان و آنتي باکتريال با برند دنيز -2 صفحه- 99.09.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص 2 قلم فرآورده آرايشي بهداشتي غيرمجاز -3 صفحه- 99.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص احتمال سوء استفاده از قوطي و جعبه داروي سووداک -2صفحه- 99.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. ريکال متفورمين پيوسته رهش 500 و 1000 ميلي گرم با سري ساخت 97001 شرکت الحاوي - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. کليد توزيع فلوتيکازون / سالمترول و بودوزونايد / فورمترول - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. کليد توزيع اپيدرا - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. کليد توزيع نوورپيد،نووميکس ، ويکتوزا و ...  - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. بخشنامه هاي سازمان غذا و دارو در خصوص توزيع انسولين هاي قلمي بين داروخانه هاي دولتي و منتخب و اعتراض انجمن داروسازان ايران به تصميم فوق  - 4 صفحه - 99.9.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. موافقت دانشگاه علوم پزشکي در خصوص افزايش مدت زمان تقبل مسئوليت فني توسط قائم مقام از 3 روز به 14 روز با تأييد داروخانه مرجع - 2 صفحه - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام درج مشخصات لازم بر روي بسته بندي ماسک - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. اخطار دانشگاه علوم پزشکي به شرکت هاي دارويي و داروخانه ها در خصوص معرفي انبار - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غير مجاز بودن محلول پريا و ژل ضدعفوني کننده آي کارلي 99.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارسال مستندات هورمون رشد به دانشگاه (2 صفحه) 99.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. کليد توزيع قرص زيلت 99.08.29  (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم حضور مسئول فني در تمام ساعات فعاليت داروخانه - 99.08.26  (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص الزام ثبت اطلاعات مربوطه به بيماران ام اس ، تالاسمي و ... 99.08.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده با نام تجاري کلين اين پلاس -2 صفحه- 99.08.18  (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. ليست شرکت هاي مجاز پخش ماسک - 99.08.17  (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت فروش سبدي داروها توسط شرکتهاي پخش -2 صفحه- 99.08.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. کليد توزيع انسولين هاي قلمي - 99.08.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. تاکيد مجدد سازمان غذا و دارو در زمينه الزام رعايت قيمت ماسک 2 صفحه 99.08.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. بخشنامه مهم دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص الزام معرفي انبار دارويي خارج از محل داروخانه به دانشگاه علوم پزشکي شيراز و اداره صمت - 16 صفحه - 99.07.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. بخشنامه مهم دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص رعايت ساعات فعاليت داروخانه هاي روزانه و ... 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. دستور جمع آوري و عدم عرضه قرص مکمل تغذيه اي Sentum (multivitamin/multimineral) يک صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت توزيع، عرضه و فروش فرآورده هاي طبيعي، سنتي، مکمل، شيرخشک رژيمي و غذاي ويژه خارج از زنجيره مجاز تامين و در اماکن غير مرتبط 2 صفحه 9.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ماسک هاي غير مجاز و حداکثر قيمت آن 2 صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. دستور جمع آوري و عدم عرضه کپسول چاقي با نام فرشته 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. دستور جمع آوري و عدم عرضه شربت هاي مکمل تغذيه اي با نام هاي Floradix و Floraxid دو صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص غير استاندارد بودن ماسک سوپاپ دار شرکت راهکار انديشان ايده نگر توزيع شده توسط شرکت داروگستر طوبي 2 صفحه 99.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي فراخوان به داروخانه هاي متقاضي توزيع هورمون رشد 99.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام درج قيمت کالا بر روي بسته بندي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مکمل 99.07.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. آخرين قيمت مصرف کننده انواع ژل و محلولهاي ضدعفوني کننده با پايه اتانول حداقل 70 درصد (ساده و اسپري) 4 صفحه 99.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. هشدار در تهيه و توزيع الکل طبي غيرمجاز با برند به پاک شيمي سلامت 99.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. اصلاحيه دستور جمع آوري فرآورده هاي کربو و گين با وزن 3000 گرمي شرکت ايساتيس دارو 2 صفحه 99.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري فرآورده هاي کربو و گين با وزن 3000 گرمي با برند GENE STAR -دو صفحه- 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت فروش سبدي داروها توسط شرکتهاي پخش 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن داروي پايين آورنده قند خون با نام DBS توليدي شرکت هلسي 2 صفحه 99.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص اعلام زمان براي شناسه رديابي و رهگيري 5 صفحه 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 115. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص درصد سود تجهيزات و ملزومات پزشکي 3 صفحه 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 116. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي البرز در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري Rama - يک صفحه- 99.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 117. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي با برچسب اصالت -2 صفحه- 99.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 118. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اطلاع و اقدام عرضه کنندگان شيرخشک هاي رژيمي و ... -126 صفحه- 99.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 119. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص جمع آوري و جلوگيري از عرضه ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري NAPROX -يک صفحه- 99.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 120. مجموعه اطلاعات (نقش داروسازان در پيشگيري و درمان کوويد- 19) تهيه شده توسط حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي شيراز- 22 صفحه- 99.06.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 121. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرقانوني بودن خريد و فروش هرگونه تجهيزات و ملزومات پزشکي فاقد مجوز (از جمله ماسک) توسط داروخانه ها 3 صفحه 99.06.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 122. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص علت تاخير در زمان انجام فراخوان تاسيس داروخانه در شهر شيراز 5 صفحه 99.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 123. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري NAPROX - يک صفحه- 99.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 124. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ممنوعيت خريد و فروش هرگونه ماسک فاقد مجوز 99.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 125. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص شرکتهاي مجاز امحا کننده دارو 99.06.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 126. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن ژل ضدعفوني کننده هيشو 99.06.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 127. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده دست اکسون شيمي جنوب 99.06.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 128. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده پوست و سطوح با برند هفت اقليم 99.06.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 129. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص شناسه رديابي و رهگيري داروها -2 صفحه- 99.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 130. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص درصد سود عمده فروشي و خرده فروشي تجهيزات و ملزومات پزشکي -2 صفحه- 99.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 131. دستورالعمل تاسيس و فعاليت شرکتهاي پخش، توزيع و عرضه تجهيزات و ملزومات پزشکي -27 صفحه- 99.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 132. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم رعايت دستورالعملهاي تجهيزات و ملزومات پزشکي توسط داروخانه ها -2 صفحه- 99.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 133. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي توسط داروخانه ها 99.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 134. بلا مانع بودن توزيع سري ساختهاي جديد ژل مسکن دندان DENTAMAX دو صفحه 99.05.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 135. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن ژل ضدعفوني کننده دست Mital يک صفحه 99.05.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 136. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ابطال مجوز توليد و فروش شرکتهاي توليد کننده ماسک سبز طب پلاست،گيتي محوران، تاوا تن آراز و سها طب حکيم 4 صفحه 99.05.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 137. تفاهم نامه نحوه توزيع فرآورده هاي سلامت محور - 11 صفحه - 99.05.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 138. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارائه تسهيلات به مراکز آسيب ديده از کرونا 2 صفحه 99.05.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 139. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص شرايط تحويل هورمون رشد بصورت آزاد به بيماران نيازمند - 2 صفحه - 99.05.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 140. ژل و محلول هاي ضدعفوني کننده غيرمجاز 16 صفحه 99.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 141. ريکال محلول و ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري کروسپت corosept يک صفحه 99.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 142. اعلام غيرمجاز بودن ژل الکلي ضدعفوني کننده دست با نام تجاري همام 3 صفحه 99.05.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 143. ريکال قرص استامينوفن 500 ميلي با سري ساخت 97087 و انقضاء 2020/12/01 شرکت زاگرس دارو 99.05.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 144. ريکال آمپول 100 م.گ هماتوفر با سري ساخن 020 و تاريخ انقضاء 2021/12 کارخانجات داروپخش - 99.05.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 145. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص سوء استفاده برخي افراد از عنوان بازرسان معاونت غذا ودارو و ... 99.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 146. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دستورالعمل بازگشت به خدمت کارکنان بهداشت و درمان مبتلا به Covid 19   پنج صفحه 99.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 147. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري ساپونين Saponine يک صفحه 99.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 148. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص غير مجاز بودن روغن منيزيوم با نام تجاري اکسي ميگ - 99.05.01  (جهت دانلود کليک کنيد)
 149. آخرين اخطار دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه هاي منتخب تهيه و توزيع داروهاي تحت کنترل 2 صفحه 99.04.17  (جهت دانلود کليک کنيد)
 150. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بروز تغيير رنگ در تعدادي از آمپولهاي متيل ارگونوين و جلوگيري از مصرف آنها 99.04.09  (جهت دانلود کليک کنيد)
 151. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بسته بندي ماسک، ليبل گذاري و ... 99.03.19  (جهت دانلود کليک کنيد)
 152. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت گذاري انواع ماسک - 5 صفحه - 99.03.10  (جهت دانلود کليک کنيد)
 153. مکاتبه مجدد دانشگاه علوم پزشکي با شرکتهاي پخش در خصوص ريکال اشکال مختلف رانيتيدين بدون هيچگونه پيش شرط 99.02.28  (جهت دانلود کليک کنيد)
 154. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ماسک هاي داراي استاندارد N95 و FFP2 دو صفحه 99.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 155. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ريکال محصول تريتاسپت به پاک شيمي سلامت با شماره بچ TSP003 يک صفحه 99.02.28(جهت دانلود کليک کنيد)
 156. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص حمايت از توليد کنندگان استاني محلولهاي ضدعفوني کننده دست 99.02.24(جهت دانلود کليک کنيد)
 157. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع متعادل داروي انسولين هاي قلمي جهت مصرف يکماه 2 صفحه 99.02.21(جهت دانلود کليک کنيد)
 158. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص محصول تقلبي FLUGARD شرکت کيميا فام 120 ميلي ليتري 3 صفحه 99.02.15(جهت دانلود کليک کنيد)
 159. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص منابع تهيه مواد ضدعفوني کننده دست، ماسک و دستکش و ... 99.02.11(جهت دانلود کليک کنيد)
 160. اعلام نتايج آزمون هاي انجام شده از نظر ميزان الکل موجود در ژل ضدعفوني اکتيو 2 صفحه 99.02.08(جهت دانلود کليک کنيد)
 161. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تامين اقلام حفاظت فردي جهت واحدهاي متقاضي و ... 3 صفحه 99.02.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 162. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص رعايت فاصله گذاري هوشمند در داروخانه ها 99.02.06(جهت دانلود کليک کنيد)
 163. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص تاريخ انقضاء محلولهاي ضدعفوني کننده دست توليد شرکتهاي درون استان فارس 99.02.06(جهت دانلود کليک کنيد)
 164. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص سوء استفاده از نام شرکت شيميايي نوين پاک شرق در محصولات غيرمجاز و تقلبي موجود در بازار 2 صفحه 99.02.03(جهت دانلود کليک کنيد)
 165. اعلام شرکت پخش نگاه برتر فارس به عنوان توزيع کننده ژل ضدعفوني کننده دست saponin نه توليد کننده محصول فوق 99.02.03 (جهت دانلود کليک کنيد)
 166. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ريکال کليه محصولات رانيتيدين به تمامي شرکتهاي توزيع کننده رانيتيدين 3 صفحه 99.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)
 167. اعلام معتبر بودن فرآورده هاي هيدروالکلي توليدي شرکت کيميا الکل زنجان 2 صفحه 99.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)
 168. بلا مانع بودن توزيع و عرضه محلول پاک کننده و ضدعفوني کننده 125ml با نام تجاري Greencol با سري ساخت 95108 --2 صفحه 99.01.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 169. ريکال فوري تمامي فرآورده هاي رانيتيدين از بازار دارويي کشور 99.01.26 (جهت دانلود کليک کنيد)
 170. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تکميل اطلاعات بيماران پيوندي و ام اس و ارسال به اداره بيماران خاص 3 صفحه 99.01.24 (جهت دانلود کليک کنيد)
 171. اعلام فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي مهرگياه متعلق به مؤسسه زرين گياه 2 صفحه 99.01.24 (جهت دانلود کليک کنيد)
 172. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص حداکثر مهلت جهت ثبت نام داروخانه هاي متقاضي عرضه داروهاي شيمي درماني، پيوندي و فاکتور هشت 99.01.24 (جهت دانلود کليک کنيد)
 173. ريکال قرص رانيتيدين شرکت جالينوس با سري هاي ساخت ...   99.01.23 (جهت دانلود کليک کنيد)
 174. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن محلول ضدعفوني کننده با نام تجاري کيميا الکل 2 صفحه 99.01.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 175. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضدعفوني کننده 100 گرمي و 50 گرمي با نام تجاري PERFECT چهار صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 176. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص محلول عطرينه مبني بر اينکه صرفا خوشبو کننده هوا بوده نه ضدعفوني کننده دست وسطوح  2 صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 177. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري موريور 2 صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 178. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري ديگنيتي 2 صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 179. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري آراد نيک 2 صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 180. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضدعفوني کننده با نام تجاري Rafael دو صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 181. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضدعفوني کننده با نام تجاري PALIZ POLYGEL دو صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 182. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن محلول ضد عفوني کننده با نام تجاري vivacell دو صفحه 99.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 183. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن ژل ضد عفوني کننده دست با نام تجاري آشوشا 2 صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 184. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن محلول ضد عفوني کننده دست با نام تجاري Naprox دو صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 185. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير مجاز بودن اسپري Helensa دو صفحه 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 186. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص عدم خريد ماسک از توليد کنندگان فاقد مجوز 99.01.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 187. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جمع آوري محصولات RAMA - سازمان صمت - نيروي انتظامي 99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 188. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري آي کار لي ساخت شرکت شمس پاک آذين (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 189. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجارييDURU ساخت کشور ترکيه (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 190. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاريXinova (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 191. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاريPlastrin (جهت دانلود کليک کنيد) 99.01.12
 192. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص وجود مواد ضدعفوني کننده دست حاوي متانول و يا درصد پائين الکل و اجبار داروخانه ها به خريد از شرکت هاي پخش مجاز  99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 193. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاريSaponine     (جهت دانلود کليک کنيد)
 194. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري  99.01.12MAHOUR (جهت دانلود کليک کنيد)
 195. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري درما کلين نلا 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 196. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلولهاي ضدعفوني کننده دست به نام هاي تجاري آذر ،آذر افروزان آفتاب پارس 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 197. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري تريتاسپت 99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 198. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص غير قابل مصرف بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري ديگنيتي  99.01.12(جهت دانلود کليک کنيد)
 199. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت و حجم محصولات ضدعفوني کننده داروخانه ها  99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 200. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص تمديد دفترچه هاي درماني سازمانهاي بيمه گر99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 201. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جعلي بودن تاييديه دستگاه تهويه هوا برند ايزي ول (2صفحه)99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 202. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز (4 صفحه) 99.01.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 203. نامه  دانشگاه علوم پزشکي شيراز به اداره کل صمت در خصوص عدم خريد و عرضه  مواد ضد عفوني کننده خارج از چرخه رسمي توزيع99.01.07   (جهت دانلود کليک کنيد)
 204.   اطلاعيه مهم  دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص خريد و عرضه هر گونه الکل و مواد ضد عفوني کننده خارج از چرخه رسمي توزيع توسط داروخانه ها 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 205. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جلوگيري از توزيع و عرضه  اسپري ضد عفوني کننده دست با نام تجاري پريا 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 206. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جلوگيري از توزيع و عرضه محلول ضد عفوني کننده دست  با نام تجاري شرکت نوين آريا طب ساخت شرکت نگارين بهديس هونام   99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 207. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به داروخانه ها در خصوص جمع آوري ژل ضد عفوني کننده دست با نام تجاري DRACAENA شرکت سپيدار کيميا گران پاک 99.01.07(جهت دانلود کليک کنيد)
 208. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص جمع آوري و عدم عرضه ژل ضد عفوني کننده دست ساخت شرکت آذين تجارت دينا - 2 صفحه - 99.01.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 209. بلا مانع بودن توزيع و مصرف داروي سفازولين 1 گرمي(Refllin) 98.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 210. نحوه فعاليت داروخانه هاي روزانه در ايام تعطيلات نوروز 98.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 211. ريکال قرص مزالازين 500 ميلي گرم کارخانجات رازک با سري ساخت ... - 2 صفحه - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 212. نکات قابل توجه در خصوص برچسب محلول هاي ضد عفوني کننده تهيه شده توسط داروخانه ها - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 213. حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکي شيراز دو محصول فوق تقلبي و فاقد هر گونه مجوز و غير قابل فروش در داروخانه ها مي باشند ( تصاوير پيوست ) - 98.12.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 214. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نصب قيمت ماسک در داروخانه ها 98.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 215. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص قوانين و ضوابط تهيه و عرضه فرآورده هاي جالينوسي ضد عفوني کننده 98.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 216. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قيمت ماسک جراحي (سه لايه) 98.12.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 217. دستورالعمل نظام رهگيري ، رديابي و کنترل اصالت فرآورده هاي سلامت محور - 23 صفحه - 98.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 218. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص رعايت قيمت انواع ماسک در داروخانه ها 98.11.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 219. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص موجود بودن داروي لورلين 3/75 در پخش ياراطب ثامن - 98.11.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 220. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لزوم رعايت ساعات فعاليت قانوني داروخانه هاي روزانه بر اساس پروانه صادره - 98.11.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 221. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تمديد مهلت ثبت نام داروخانه هاي متقاضي عرضه هورمون رشد تا تاريخ 98/11/14 -- 98.11.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 222. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان همکاري در زمينه توزيع شيرهاي رژيمي و... 98.11.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 223. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم اشراف مؤسس بر امور جاري داروخانه 98.10.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 224. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال برخي محصولات دارويي شرکت داروسازي اسوه 3 صفحه 98.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 225. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص سامانه مديريت داروخانه ها (‌فارماسي ) ، زمان رسيدگي اوليه به پرونده هاي کميسيون ماده 20 و ... - 2 صفحه - 98.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 226. ريکال فوري اينهالر تنفسي سرتايد 250 با سري ساخت SJ5G و تاريخ انقضاي 2020/04/30 --98.10.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 227. ريکال آمپول پرومتازين 50 ميلي گرم شرکت کاسپين با سري ساخت 118 و تاريخ انقضاء 2020/01/31 - 98.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 228. غيرمجاز بودن دم ساز اطفال (محفظه استنشاقي) شرکت تامين طب فلارد 98.10.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 229. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خريد دارو، فرآورده هاي طبيعي، سنتي، مکمل و شير خشک صرفا از شرکت هاي پخش مجاز و ... 8 صفحه 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 230. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شيرهاي رژيمي و غذاهاي ويژه ... توسط داروخانه هاي متقاضي.حداکثر زمان مراجعه به دانشگاه علوم پزشکي 98/10/30 ---98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 231. ريکال فوري کپسول فني توئين 100 ميلي گرم شرکت لقمان با سري ساخت 98001 و تاريخ انقضاء2021/06/30 -- 98.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 232. بلا مانع بودن توزيع و عرضه مکمل تغذيه اي Dieteffect Fat Burner شرکت BIOCOL LABORATORIO يک صفحه 98.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 233. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص جمع آوري و تحويل محصولات شرکت رستاک سلامت به دانشگاه علوم پزشکي شيراز و ... 98.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 234. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فاقد مجوز بودن محصولات ضد عفوني کننده بيمارستاني و مراکز درماني متعلق به شرکت زمين پايدار شيمي پارس  98.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 235. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محصولات "شرکت گل دارو تخت جمشيد" از قبيل ژل مسکن دندان DENTAMAX يک صفحه 98.10.05(جهت دانلود کليک کنيد)

 236. دستور توقف مصرف ويال سفازولين 1 گرمي Refllin ساخت شرکت PV Pharma کشور هندوستان تا ... 98.10.04 (جهت دانلود کليک کنيد)


* کليد توزيع داروهاي کمياب *

 1. کليد توزيع داروي ايور مکتين -2 صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. کليد توزيع آمپول پديتريس - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. کليد توزيع اسپري آنورو اليپتا 62/5 ميکرو گرمي - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. کليد توزيع شرکت پخش فردوس -4 صفحه- 99.12.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. کليد توزيع ارگوتامين سي 99.12.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. کليد توزيع شرکت پخش التيام -2 صفحه- 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 7. کليد توزيع انسولين بازالين -3 صفحه- 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 8. کليد توزيع انسولين لومير -3 صفحه- 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. کليد توزيع نوورپيد 99.12.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. کليد توزيع شرکت پخش نخبگان - 2 صفحه -  99.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. کليد توزيع شرکت پخش محيا دارو - 2 صفحه -  99.11.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. کليد توزيع شرکت پخش آدوراطب -  99.11.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. کليد توزيع شرکت پخش فردوس -  99.11.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. کليد توزيع شرکت پخش مکتاف - 8 صفحه - 99.11.21  (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. کليد توزيع شرکت داروگستر ياسين - 4 صفحه - 99.11.21  (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. کليد توزيع شرکت سينا پخش صبا - 2 صفحه - 99.11.21  (جهت دانلود کليک کنيد)
 17. کليد توزيع شرکت سينا پخش صبا -2 صفحه- 99.11.19  (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. کليد توزيع شرکت پخش داروگستر طوبي -2 صفحه- 99.11.19  (جهت دانلود کليک کنيد)
 19. کليد توزيع شرکت ميلاد دارو -2 صفحه- 99.11.19  (جهت دانلود کليک کنيد)
 20. کليد توزيع شرکت پخش شفا آراد( تگرتول) 99.11.14  (جهت دانلود کليک کنيد)
 21. کليد توزيع شرکت پخش مشاطب - 2صفحه- 99.11.13  (جهت دانلود کليک کنيد)
 22. کليد توزيع شرکت پخش نخبگان 99.11.12  (جهت دانلود کليک کنيد)
 23. کليد توزيع شرکت پخش سها هلال 99.11.12  (جهت دانلود کليک کنيد)
 24. کليد توزيع شرکت پخش فردوس (کپسول کلسيم دوبسيلات 500mg) -يک صفحه- 99.11.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 25. کليد توزيع شرکت پخش تجهيز گستر پاسارگاد جهرم‌ (انسولين بازالين) 99.11.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 26. کليد توزيع شرکت پخش شفا آراد 99.11.09  (جهت دانلود کليک کنيد)
 27. کليد توزيع شرکت سينا پخش -3 صفحه- 99.11.09  (جهت دانلود کليک کنيد)
 28. کليد توزيع شرکت دراک پارس -2 صفحه- 99.11.09  (جهت دانلود کليک کنيد)
 29. کليد توزيع شرکت پخش ميلاد دارو 99.11.09  (جهت دانلود کليک کنيد)
 30. کليد توزيع شرکت پخش التيام -2 صفحه- 99.11.07  (جهت دانلود کليک کنيد)
 31. کليد توزيع شرکت پخش شفا آراد (ديسپورت) 99.11.07  (جهت دانلود کليک کنيد)
 32. کليد توزيع شرکت ياراطب ثامن 99.11.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 33. کليد توزيع شرکت داروگستر ياسين -3 صفحه- 99.11.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 34. کليد توزيع شرکت اوکسين داروي وشت -3 صفحه- 99.11.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 35. کليد توزيع شرکت ميلاد دارو -2 صفحه- 99.11.05  (جهت دانلود کليک کنيد)
 36. کليد توزيع شرکت بهستان پخش 99.11.05  (جهت دانلود کليک کنيد)
 37. کليد توزيع شرکت سينا پخش صبا -3 صفحه- 99.10.24  (جهت دانلود کليک کنيد)
 38. کليد توزيع شرکت بهستان پخش 99.10.24  (جهت دانلود کليک کنيد)
 39. کليد توزيع شرکت بهداشت سلامت اوندفر -3 صفحه- 99.10.22  (جهت دانلود کليک کنيد)
 40. کليد توزيع شرکت پخش آدورا طب (لنتوس و ...) 99.10.22  (جهت دانلود کليک کنيد)
 41. کليد توزيع شرکت پخش دايا دارو (ديسپورت) 99.10.22  (جهت دانلود کليک کنيد)
 42. کليد توزيع شرکت پخش شفا آراد 99.10.22  (جهت دانلود کليک کنيد)
 43. کليد توزيع شرکت بهستان پخش 99.10.18  (جهت دانلود کليک کنيد)
 44. کليد توزيع شرکت داروپخش 99.10.18  (جهت دانلود کليک کنيد)
 45. کليد توزيع شرکت سينا پخش صبا -3 صفحه- 99.10.18  (جهت دانلود کليک کنيد)
 46. کليد توزيع شرکت داروگستر ياسين -3 صفحه- 99.10.18  (جهت دانلود کليک کنيد)
 47. کليد توزيع شرکت پخش رازي 99.10.18  (جهت دانلود کليک کنيد)
 48. کليد توزيع شرکت پخش شفا آراد - 2 صفحه - 99.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)
 49. کليد توزيع شرکت پخش شفاآراد - ديسپورت - 2 صفحه - 99.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)
 50. کليد توزيع شرکت بهداشت سلامت آوند فر - 3 صفحه - 99.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)
 51. کليد توزيع شرکت ميلاد دارو - 2 صفحه - 99.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)
 52. کليد توزيع شرکت بهستان پخش - 2 صفحه - 99.10.15  (جهت دانلود کليک کنيد)
 53. کليد توزيع شرکت پونل برسام -2 صفحه- 99.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 54. کليد توزيع شرکت شفا آراد 99.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 55. کليد توزيع شرکت اوکسين -4 صفحه- 99.10.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 56. کليد توزيع انسولين لنتوس - 99.10.08  (جهت دانلود کليک کنيد)
 57. کليد توزيع شرکت پخش فردوس 99.10.07  (جهت دانلود کليک کنيد)
 58. کليد توزيع شرکت پخش التيام -3صفحه- 99.10.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 59. کليد توزيع شرکت مکتاف -8 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 60. کليد توزيع شرکت پخش التيام -3 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 61. کليد توزيع شرکت بهداشت سلامت آوندفر -5 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 62. کليد توزيع شرکت دارو گستر ياسين -3 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 63. کليد توزيع پخش البرز -2 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 64. کليد توزيع شرکت پورا پخش -2 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 65. کليد توزيع شرکت پخش آراد سلامت بو علي -2 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 66. کليد توزيع شرکت پخش دارو گستر طوبي -3 صفحه- 99.10.03  (جهت دانلود کليک کنيد)
 67. کليد توزيع شرکت پخش دارو گستر طوبي -4 صفحه- 99.09.30  (جهت دانلود کليک کنيد)
 68. کليد توزيع شرکت سينا پخش صبا -2 صفحه- 99.09.30  (جهت دانلود کليک کنيد)
 69. کليد توزيع شرکت پخش شفا آراد -2 صفحه- 99.09.30  (جهت دانلود کليک کنيد)
 70. کليد توزيع قطره زايلومول و ... - 99.09.25  (جهت دانلود کليک کنيد)
 71. کليد توزيع گارداسيل و ... 99.09.24  (جهت دانلود کليک کنيد)
 72. کليد توزيع فلوتيکازون / سالمترول و بودوزونايد / فورمترول - 99.09.20  (جهت دانلود کليک کنيد)
 73. کليد توزيع اپيدرا - 99.09.20  (جهت دانلود کليک کنيد)
 74. کليد توزيع نوورپيد ، نووميکس ، ويکتوزا و ... - 2 صفحه - 99.09.20  (جهت دانلود کليک کنيد)
 75. کليد توزيع گارداسيل - 99.09.17  (جهت دانلود کليک کنيد)
 76. کليد توزيع سروفلو 250 - 2 صفحه - 99.09.17  (جهت دانلود کليک کنيد)
 77. کليد توزيع لنتوس ، توژئو و پلاويکس - 99.09.16  (جهت دانلود کليک کنيد)
 78. کليد توزيع قرص زيلت 99.08.29  (جهت دانلود کليک کنيد)
 79. کليد توزيع کپسول Spiriva و انسولين Novomix دو صفحه 99.08.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. کليد توزيع انسولين هاي قلمي - 99.08.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 


* واحد آموزش و پژوهش *

 

 1. نمرات نهايي پايان دوره آموزش نسخه خواني دوره25 (حداقل نمره قبولي 50 مي باشد)   (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. نمرات نهايي پايان دوره آموزش نسخه خواني دوره 24 (حداقل نمره قبولي 50 مي باشد)   (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. قابل توجه داروخانه هايي که کارآموزان انجمن را مي پذيرند.98.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. فرم معرفي نامه پرسنل داروخانه ها جهت دوره هاي نسخه خواني - 96.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 *  بيمه کارآفرين  *

1-پيشنهاد بيمه نامه کرونا توسط بيمه کارآفرين - 2 صفحه - 99.9.16 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-شروع ثبت نام بيمه درمان تکميلي جهت داروسازان و پرسنل داروخانه ها 4 صفحه 98.09.25 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-بيمه کارآفرين نمايندگي ( منصوري - جلالي ) آماده ارائه هر نوع خدمات بيمه اي به داروسازان محترم و پرسنل داروخانه ها - ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )


*  دارايي  *

 1. اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. ماليات بر درآمد حقوق 3 صفحه 99.03.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. اطلاعيه مجدد اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي - 99.03.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. بخشنامه مهم شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 01/ 99 رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص، نحوه بررسي و رسيدگي به اطلاعات پولي و مالي واصله از جمله تراکنش هاي بانکي 7 صفحه 99.02.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. جدول معافيت مالياتي از سال 1381 تا 1399 - 98.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين مهلت جهت ثبت پايانه هاي فروشگاهي توسط داروخانه ها 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. تفاهم نامه سازمان امور مالياتي کشور با سازمان نظام پزشکي کشور در خصوص پايانه هاي فروشگاهي (کارتخوان بانکي) 98.11.01- (جهت دانلود کليک کنيد)
 8. جرايم مالياتي عدم نصب،استفاده و اعلام به اداره دارايي دستگاه POS سه صفحه 98.09.24- (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص دستگاه pos يک صفحه 98.09.23- (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي 98.09.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. مستندات و ميزان تعرفه مديريت خدمات دارويي براي نسخ سرپايي سال 1397جهت ارائه به ادارات دارايي 7 صفحه 98.09.06 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 2 صفحه 98.08.11 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. دستور العمل سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملکرد سال 97 برخي از صاحبان مشاغل 2 صفحه 98.03.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. سقف معافيت مالياتي 1398 موضوع ماده 84 و 57 و 101 قانون ماليات هاي مستقيم - 98.01.19 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. معرفي 2 نفر از همکاران داروساز به اداره دارايي جهت شرکت در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي استان فارس - 97.12.28 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. تفاهم نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس با انجمن داروسازان استان فارس مورخ 97/11/14 - 97.12.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 17. تعرفه مديريت خدمات داروخانه و K ارزش نسبي خدمات سال 1396 - 97.12.08 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. ضرايب مالياتي مربوط به فعاليت داروخانه ها (‌سال 1396 ) - 97.12.04 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 19. ضرائب مالياتي عملکرد سال 1395 و 1396 - 97.07.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 20. عدم مشموليت داروخانه ها در خصوص اجراي تکاليف قانوني ماليات بر ارزش افزوده - 97.06.01 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 21. جدول معافيت مالياتي ( ماده 84 / 101 و 57 قانون ماليات هاي مستقيم ) از سال 1381 تا 1397 - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)


*  امور داروخانه ها  *

 1. مدارک و فرم هاي لازم جهت انجام امورات دارويي - 97.03.23(جهت دانلود کليک کنيد)
 2. شيوه معرفي قائم مقام مسئول فني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. حداکثر مهلت دريافت مدارک جهت ارائه به کميسيون قانوني ماده 20 توسط واحد امور دارويي انجمن داروسازان استان فارس - 95.10.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. مقايسه ضوابط تاسيس داروخانه قديم و جديد - 95.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها - 95/08/08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. آئين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها - 94/05/08(جهت دانلود کليک کنيد)

*  امور دبيرخانه  *

 1. قابل توجه همکاران محترم داروساز و موسسين داروخانه ها در خصوص درخواست صدور و تعويض کارت عضويت - 5 صفحه - 99.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. راهنماي ثبت نام در سامانه عضويت آنلاين انجمن داروسازان ايران - 12 صفحه - 98.02.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

*  اداره کار  *

 1. دستورالعمل شماره ( 41 ) روابط کار وزارت کار و ... - 2 صفحه -  94/09/22    (جهت دانلود کليک کنيد)

نشان واحد داروخانه هاي کشور - 11 صفحه - 95.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)


* اطلاعيه ها

 1. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توريع محيا دارو -3 صفحه- 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي اعلام قيمت فروش اقلام سلامت محور - 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص برنامه کاهش کاربرد و حذف تدريجي دفترچه هاي درماني بيمه سلامت -2 صفحه- 1400.02.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. اطلاعيه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه اي داروهاي تخصصي در درمان کوويد 19 - 1400.02.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. ظوابط جديد تعهد داروهاي رمدسيوير و فاويپيراوير براي درمان بيماري کوويد 19 توسط سازمان بيمه نيروهاي مسلح -4 صفحه- 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. دستورالعمل اجرايي نظام رهگيري، رديابي و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بهره برداري از فرآيند مجوز فروش اينترنتي اقلام سلامت محور غيردارويي 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص شرط تعهد داروهاي کرونا - 2 صفحه- 1400.01.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر جهت تاسيس داروخانه در شهر زرآباد شهرستان کنارک 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. ليست داروهاي خاص بيماران خاص با ضريب مالياتي 3% -5 صفحه- 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت دريافت تعرفه خدمات دارويي در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه پايش و TTAC -يک صفحه- 1400.1.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.01.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. هزينه پرينت نسخ توسط داروخانه 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير قابل عرضه بودن محلول ضدعفوني کننده کارخانه گلچکان - 3 صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي با نام myrtus communis -يک صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي روغن زخم و سوختگي و الکل کامفر رباسين 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت قرص ايور مکتين mg 3/6 در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. تغيير قيمت اقلام دارويي  -7 صفحه- 1400.01.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. لزوم نظارت دقيق بر اجراي ابلاغ شرح وظايف مسئول فني در داروخانه -7 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص مديريت تجويز نسخه الکترونيک -3 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص حجم محصولات ضدعفوني کننده مجاز به عرضه در داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع غيرمجاز آلساوين بين داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع مکمل Ovaboost از نوع تقلبي 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات 46 قلم دارو در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ميزان فاصله انبار داروخانه تا مکان داروخانه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات انسولين هاي قلمي در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن الکل طبي 70% با نام تجاري ويرا (شرکت تهران دانه ويرا) - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص " توزيع انسولين هاي قلمي صرفاً در داروخانه هاي ثبت کننده اطلاعات در سامانه TTAC " -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي ايورمکتين در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي سيکلوفسفاميد در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. هزينه نسخ الکترونيک - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. اطلاعيه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي در خصوص نحوه برخورداري مشمولين آموزش مداوم از مزاياي بخشنامه ... - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن عرضه و فروش فرآورده کومينون Hm7 - پنج صفحه- 99.12.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -8 صفحه- 99.12.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. شرايط فروش ويژه محصولات گروه توليدي پرشين پرستيژ( فروشگاه پوشاک آقاي خاص) جهت داروسازان گرامي (شماره 2) - 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. شرايط فروش ويژه محصولات گروه توليدي پرشين پرستيژ( فروشگاه پوشاک آقاي خاص) جهت داروسازان گرامي (شماره 1) - 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. بازه زماني تحويل نسخ اسفندماه 1399 به سازمان هاي بيمه گر- 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -9 صفحه- 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. بخشنامه سوم سازمان غذا و دارو در خصوص "تبديل وضعيت خدمات داروئي داروخانه ها به شبانه روزي" 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. ريکال آمپول هپارين سديم 5000 واحدي شرکت اکسير با سري ساخت 0040520 و انقضاء 2022/5 - 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC و ... 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص نحوه فعاليت داروخانه هاي روزانه در ايام تعطيلات رسمي نوروز 1400 -2 صفحه- 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. اطلاعيه شماره 120 ADR در خصوص هشدارهاي ايمني در رابطه با مصرف ضدالتهاب هاي غير استروئيدي در دوران بارداري -3 صفحه- 99.12.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « بروز رساني تغييرات جديد سرويس اصالت نسخه الکترونيک » - 99.12.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص حذف کاربرد دفترچه هاي بيمه از ارديبهشت 1400 - 99.12.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 99.12.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -2 صفحه- 99.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ريکال قرص باکلوفن 25 ميلي گرم داروسازي امين با سري ساخت 104 -99.12.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه ttac ثبت گردند -3 صفحه- 99.12.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري محلول الکل طبي 70 درصد با نام تجاري ويرا 99.12.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -7 صفحه- 99.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با همکاران گرامي داروساز در خصوص نسخ الکترونيک و ... 99.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با مدير کل محترم بيمه سلامت ايران استان فارس 99.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با مدير محترم درمان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نسخ الکترونيک و ... 99.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. تغيير قيمت اقلام شرکت باريج اسانس -2 صفحه- 99.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. تغيير قيمت اقلام صنايع دينه ايران -2 صفحه- 99.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 2 صفحه - 99.12.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروهاي سهميه اي و قيمت اقلام دارويي 99.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. بخشنامه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه و ميزان عرضه انسولين هاي قلمي 99.12.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 99.12.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -10 صفحه پيوست- 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي سوماتروپين در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC و تحويل دارو صرفاً با نسخه پزشک متخصص عفوني يا فوق تخصص ريه 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن فروش اقلام دارويي در بستر فضاي مجازي و اينترنتي 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. اطلاعيه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص راه اندازي مرکز مشاوره حذف دفترچه هاي درماني 99.12.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. فاقد مجوز بودن ژل تزريقي زيرپوستي با نام تجاري HYDROIAM - يک صفحه- 99.12.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. اسامي داروخانه هاي متقاضي دريافت داروي ديسپورت و ... -2 صفحه- 99.12.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -9 صفحه- 99.12.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري ژل تزريقي زيرپوستي با نام تجاري Revanesse - يک صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. اطلاعيه شرکت پاسارگاد جهرم در خصوص مرجوع نمودن تعدادي از اقلام دارويي مطابق ليست پيوست -2 صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص اجراي دقيق برنامه هاي توزيع اقلام دارويي و ممنوعيت فروش الزامي داروها بصورت سبدي - 4 صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال ويال ايرينوتکان 5ml /100mg با شماره ساخت B0180401 - يک صفحه- 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب 99.12.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4صفحه- 99.12.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ريکال شربت اپيليم با سري ساخت هاي 327 و 332 - 99.12.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -9 صفحه- 99.12.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. اطلاعيه بيمه تأمين اجتماعي در خصوص ارائه خدمت به بيمه شدگان فاقد دفترچه درماني -3 صفحه- 99.12.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -6 صفحه- 99.11.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري ژل ضدعفوني کننده دست با نام تجاري باريکسام 99.11.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه - 99.11.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. اطلاعيه شرکت نخبگان در خصوص مرجوع نمودن کپسول ايروويت بدليل عدم درخواست داروخانه ها 99.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 99.11.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 11 صفحه - 99.11.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. اعتراض شديد انجمن داروسازان ايران به سازمان بيمه سلامت ايران در خصوص ثبت آنلاين نسخ کاغذي در داروخانه ها- 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. اعتراض شديد انجمن داروسازان ايران به سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ثبت آنلاين نسخ کاغذي در داروخانه ها- 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي AMPHOTERICIN-B در سامانه ttac - دو صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص تجويز انحصاري داروي پيرفنيدون توسط پزشکان فوق تخصص ريه - 2 صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات دارويي 1DENOSUMAB INJECTION , SOLUTION PARENTERAL 60 mg/1mL 1 MILLIILITERدر سامانه ttac - دو صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات دارويي DENOSUMAB INJECTION , SOLUTION PARENTERAL 120 mg/1.7mL 1,7 mLدر سامانه ttac - دو صفحه - 99.11.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. اطلاعيه بيمه زندگي خاورميانه در خصوص بيمه مستمري و بازنشستگي جهت داروسازان و خانواده هايشان -4 صفحه- 99.11.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. اطلاعيه انجمن داروسازان ايران در خصوص اعلام مشکلات ايجاد شده توسط شهرداري ها براي داروخانه هايي که در مناطق مسکوني و ساختمانها داروخانه تاسيس نموده اند 99.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري و عدم عرضه ژل تزريقي با نام تجاري Zishel -دو صفحه- 99.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4صفحه- 99.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. معرفي نمايندگان انجمن داروسازان استان فارس جهت شرکت در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي 99.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. اظهار نظر انجمن داروسازان استان فارس در خصوص انتخاب داروخانه هاي منتخب 99.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. ليست اصلاح شده جديد داروخانه هاي خصوصي مجاز به تهيه و توزيع هورمون رشد  -4 صفحه- 99.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي اسلتاميوير در سامانه ttac -دو صفحه- 99.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -7 صفحه- 99.11.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. اطلاعيه مهم بيمه سازمان نيروهاي مسلح در خصوص موعد تحويل نسخ داروخانه ها 99.11.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -7 صفحه- 99.11.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروهاي خاص در سامانه scm.fda.gov.ir توسط داروخانه و ... -4 صفحه- 99.11.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. اعلام شماره تماس جهت رفع مشکل احتمالي هنگام ثبت اقلام دارويي در سايت ttac -يک صفحه- 99.11.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. قطره پديا و قرص بست فولات شايگان موجود در شرکت آزاد سلامت بوعلي 99.11.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. ريکال ويال محلول کلسيم فولينات (روفولين) 30mg شرکت روناک دارو 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص قابل قبول بودن قرص متفورمين 1000mg شرکت سامي ساز به شماره سري ساخت 811504 -2صفحه 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اجباري داروي IVIG در سامانه ttac -يک صفحه- 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 99.11.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام شرکتهاي توليد کننده به درج کليه مشخصات لازم بر روي محصولات خود - 2 صفحه- 99.11.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در خصوص وجود نوع تقلبي الکل کماکل و شرح تفاوت هاي آنها - 2 صفحه- 99.11.11(جهت دانلود کليک کنيد)

 115. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -5 صفحه- 99.11.11(جهت دانلود کليک کنيد)

 116. فراخوان مجدد دانشگاه علوم پزشکي جهت داروخانه هاي متقاضي عرضه شير خشک هاي رژيمي و غذاهاي مشمول ارز دولتي - 37 صفحه - 99.11.09(جهت دانلود کليک کنيد)

 117. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -5 صفحه- 99.11.09(جهت دانلود کليک کنيد)

 118. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -10 صفحه- 99.11.08(جهت دانلود کليک کنيد)

 119. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -6 صفحه- 99.11.08(جهت دانلود کليک کنيد)

 120. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لزوم جمع آوري و عدم عرضه محصول فاقد مجوز ضدعفوني کننده دست با نام تجاري DURU -يک صفحه- 99.11.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 121. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -7 صفحه- 99.11.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 122. شيرخشک هاي لاکتوميل موجود در شرکت نخبگان 99.11.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 123. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نکات مد نظر معاونت محترم غذا و دارو جهت تهيه و عرضه آمپول هورمون رشد -4 صفحه- 99.11.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 124. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -10 صفحه- 99.11.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 125. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با مديريت محترم امور دارو دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص مشکلات سامانه TTAC -يک صفحه- 99.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 126. تأييد صلاحيت نرم افزار داروخانه «سيناد» توسط سازمان بيمه سلامت ايران -2 صفحه- 99.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 127. ريکال قرص لورازپام 1mg شرکت لقمان با سري ساخت 98001 و انقضاء 2024/4/30 -2 صفحه- 99.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 128. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -8 صفحه- 99.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 129. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -7 صفحه- 99.11.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 130. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب -3 صفحه- 99.11.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 131. طرح سپرده زمستانه بانک کارآفرين 99.11.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 132. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -9 صفحه- 99.11.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 133. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -9 صفحه- 99.11.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 134. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 99.10.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 135. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 6 صفحه 99.10.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 136. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 3 صفحه 99.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 137. لزوم ثبت اطلاعات داروي کرئون در سامانه TTAC - يک صفحه - 99.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 138. لزوم ثبت اطلاعات داروي اکرليزومب ( اکرووس ) در سامانه TTAC - يک صفحه - 99.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 139. اطلاعيه سازمان تامين اجتماعي در خصوص نسخ دارويي تجويز شده توسط متخصصين بيهوشي - 99.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 140. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 99.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 141. اعلام حمايت انجمن داروسازان فارس از بيانات رئيس کل محترم سازمان نظام پزشکي ايران در خصوص عرضه داروهاي درمان اعتياد توسط داروخانه ها 99.10.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 142. ريکال ويال 5 ميلي ليتري ايرينوتکان 5mg/100ml شرکت رويان دارو با شماره سري ساخت B018401 و تاريخ انقضاء 2021/10 -يک صفحه- 99.10.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 143. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروي ميتل فنيديت در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 144. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروي IVIG در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 145. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت داروهاي متابوليک(ليست پيوست) در سامانه TTAC -دو صفحه- 99.10.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 146. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 147. تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تحت پوشش بيمه قرار گرفتن انسولين هاي قلمي ليسپرو و گلوليزين - 3صفحه- 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 148. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص نظارت بر کاهش قيمت ماسک سه لايه پزشکي 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 149. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات داروي سوماتروپين در سامانه TTAC -يک صفحه- 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 150. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم امکان تمديد مهلت تاسيس و بهره برداري داروخانه ها 99.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 151. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 99.10.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 152. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص لغو جمع آوري قرص Sentum - يک صفحه- 99.10.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 153. پراخت تسهيلات به جامعه داروسازان توسط بانک ملت -3 صفحه- 99.10.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 154. اعطاي تسهيلات طرح ارزش سلامت بانک کارآفرين به داروسازان 99.10.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 155. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 99.10.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 156. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم جمع آوري و عدم عرضه محلول ضد عفوني کننده دست تقلبي با نام پروکسان با سري ساخت DAS.98.07 - يک صفحه - 99.10.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 157. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.10.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 158. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «ابلاغ راهنماي تجويز داروهاي آهن زدا» -4 صفحه- 9910.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 159. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 99.10.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 160. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 10 صفحه 99.10.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 161. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 9 صفحه 99.10.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 162. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص عدم نياز به دريافت پوکه و جعبه داروها در واحد تاييد دارو در ايام اپيدمي covid 19 - يک صفحه- 99.10.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 163. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام سپتي کارما 99.10.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 164. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده سطوح با نام تجاري سپتاتک -2 صفحه- 99.10.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 165. مکاتبه انجمن داروسازان ايران با وزير محترم بهداشت در خصوص پديده شوم تباني معدودي از پزشکان با معدودي از داروخانه ها -2 صفحه- 99.10.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 166. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -11 صفحه- 99.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 167. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 10 صفحه 99.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 168. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 5 صفحه 99.10.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 169. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص قيمت مصرف کننده نهايي ماسک پزشکي سه لايه استاندارد به مبلغ 10000 ريال - 99.10.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 170. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص ابلاغ نسخه دوم راهنماي تجويز داروي IVIG -يک صفحه- 99.10.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 171. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص مجوز توزيع فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مکمل شرکت گلين دارو(آواي گلپر) و شرکت سبز پويان طبيعت دراک تا تاريخ 99/12/14 -يک صفحه- 99.10.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 172. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.10.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 173. استمداد انجمن داروسازان استان فارس از داروخانه ها به منظور معرفي فروشگاه ها ومارکت هايي که دارو و مکمل دارويي عرضه مي نمايند. -2 صفحه- 99.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 174. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم نظارت دقيق بر برنامه هاي توزيع ابلاغ شده -2 صفحه- 99.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 175. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 10 صفحه 99.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 176. اطلاعيه سازمان غذا و دارو و وزارت صمت در خصوص قيمت مصرف کننده ماسک سه لايه پزشکي به مبلغ 10/000 ريال -3 صفحه- 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 177. اطلاعيه انجمن داروسازان استان فارس در خصوص اخذ آمار کارکنان شاغل در داروخانه ها به منظور تدارک واکسن کرونا جهت آنها -2 صفحه- 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 178. اطلاعيه مجدد و مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه عرضه تمامي انسولين هاي قلمي توسط داروخانه ها 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 179. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص راهنماي تجويز داروي ATG -دو صفحه- 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 180. اطلاعيه مهم اداره بيمه نيروهاي مسلح در خصوص الزام تمامي داروخانه ها به تاييد نسخ بيمه ارتش 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 181. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 3 صفحه 99.09.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 182. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروخانه هاي متقاضي توزيع داروهاي شيمي درماني تا تاريخ 99.10.10 - يک صفحه- 99.09.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 183. تغيير قيمت قرص پلاويکس 99.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 184. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت اطلاعات داروي سووداک در سامانه ttac - دو صفحه- 99.09.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 185. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 99.09.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 186. کليد توزيع قطره زايلومول و ... - 99.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 187. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -6 صفحه- 99.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 188. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرقانوني بودن عرضه ماسک هاي سه لايه اسپان و آنتي باکتريال با برند دنيز -2 صفحه- 99.09.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 189. کليد توزيع گارداسيل و ... 99.09.24  (جهت دانلود کليک کنيد)

 190. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 5 صفحه 99.09.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 191. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص 2 قلم فرآورده آرايشي بهداشتي غيرمجاز -3 صفحه- 99.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 192. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص احتمال سوء استفاده از قوطي و جعبه داروي سووداک -2صفحه- 99.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 193. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 12 صفحه 99.09.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 194. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 11 صفحه - 99.09.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 195. ريکال متفورمين پيوسته رهش 500 و 1000 ميلي گرم با سري ساخت 97001 شرکت الحاوي - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 196. ريکال قطره فروزومال با بچ نامبرهاي 9911-9912-9913-9914 - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 197. کليد توزيع فلوتيکازون / سالمترول و بودوزونايد / فورمترول - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 198. کليد توزيع اپيدرا - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 199. کليد توزيع نوورپيد،نووميکس ، ويکتوزا و ... - 2 صفحه - 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 200. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 11 صفحه 99.09.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 201. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب -2 صفحه- 99.09.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 202. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.09.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 203. بخشنامه هاي سازمان غذا و دارو در خصوص توزيع انسولين هاي قلمي بين داروخانه هاي دولتي و منتخب و اعتراض انجمن داروسازان ايران به تصميم فوق  - 4 صفحه - 99.9.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 204. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب 99.9.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 205. فراخوان همت عالي جهت کمک به همشهريان نيازمند - 2 صفحه - 99.9.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 206. جدول مدت زمان لازم و اجرت ساخت داروهاي ترکيبي - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 207. پيشنهاد بيمه نامه کرونا توسط بيمه کارآفرين - 2 صفحه - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 208. موافقت دانشگاه علوم پزشکي در خصوص افزايش مدت زمان تقبل مسئوليت فني توسط قائم مقام از 3 روز به 14 روز با تأييد داروخانه مرجع - 2 صفحه - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 209. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام درج مشخصات لازم بر روي بسته بندي ماسک - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 210. اخطار دانشگاه علوم پزشکي به شرکت هاي دارويي و داروخانه ها در خصوص معرفي انبار - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 211. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 2 صفحه - 99.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 212. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 3 صفحه 99.09.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 213. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تجويز داروها توسط متخصصين پزشک خانواده -5 صفحه- 99.09.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 214. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص لزوم ثبت کد اصالت داروهاي داراي بارکد اصالت ... - 21 صفحه- 99.09.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 215. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص راهنماي تجويز داروهاي انسولين و تري پاراتايد -4 صفحه- 99.09.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 216. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص ابلاغ پوشش بيمه اي داروهاي جديد و ... -4 صفحه- 99.09.12(جهت دانلود کليک کنيد)

 217. اطلاعيه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ارائه خدمت به بيمه شدگاني که دفاتر درماني آنان فاقد برگ مي باشد -2 صفحه- 99.09.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 218. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص مهلت پذيرش اسناد مربوط به هر ماه تا پايان ماه بعد (تا پايان سال جاري) 99.09.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 219. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غير مجاز بودن محلول پريا و ژل ضدعفوني کننده آي کارلي 99.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 220. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 99.9.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 221. اطلاعيه سازمان بيمه نيروهاي مسلح در خصوص کاهش فرانشيز اقلام دارويي مورد تعهد سازمان - 2 صفحه - 99.9.9 (جهت دانلود کليک کنيد)

 222. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 99.9.9 (جهت دانلود کليک کنيد)

 223. اطلاعيه مهم بيمه نيروهاي مسلح در خصوص تأييد مجدد نسخ دارويي تأييد شده در ادارات استاني نيروهاي مسلح توسط داروخانه ها -4 صفحه- 99.09.08  (جهت دانلود کليک کنيد)

 224. اطلاعيه بيمه نيروهاي مسلح در خصوص تعهد 4 قلم داروي مورد استفاده در کوويد 19 -2 صفحه- 99.09.08  (جهت دانلود کليک کنيد)

 225. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص دستورالعمل ارائه محصولات استومي از طريق داروخانه ها -2 صفحه- 99.09.08  (جهت دانلود کليک کنيد)

 226. مصوبه هيئت وزيران در خصوص تحت پوشش بيمه قرار گرفتن انسولين هاي قلمي ليسپرو و گلوليزين با فرانشيز 10% - 2صفحه- 99.09.08  (جهت دانلود کليک کنيد)

 227. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 6 صفحه 99.09.08  (جهت دانلود کليک کنيد)

 228. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.09.06  (جهت دانلود کليک کنيد)

 229. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تمديد سيستمي اعتبار دفاتر بيمه - 99.9.5  (جهت دانلود کليک کنيد)

 230. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 10 صفحه - 99.9.5  (جهت دانلود کليک کنيد)

 231. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه - 99.9.5  (جهت دانلود کليک کنيد)

 232. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 15 صفحه 99.09.04  (جهت دانلود کليک کنيد)

 233. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 6 صفحه 99.09.03  (جهت دانلود کليک کنيد)

 234. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت سينا دارو - 3 صفحه - 99.09.02  (جهت دانلود کليک کنيد)

 235. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 10 صفحه 99.09.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 236. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 13 صفحه - 99.08.29  (جهت دانلود کليک کنيد)

 237. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارسال مستندات هورمون رشد به دانشگاه (2 صفحه) 99.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 238. کليد توزيع قرص زيلت 99.08.29  (جهت دانلود کليک کنيد)

 239. اطلاعيه مهم بيمه سلامت در خصوص پذيرش نسخ و تحويل داروهاي تخصصي بيماران خاص 99.08.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 240. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 11 صفحه 99.08.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 241. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم حضور مسئول فني در تمام ساعات فعاليت داروخانه - 99.08.26  (جهت دانلود کليک کنيد)

 242. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 99.08.26  (جهت دانلود کليک کنيد)

 243. قيمت جديد محصولات دانور - 99.08.25  (جهت دانلود کليک کنيد)

 244. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه- 99.08.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 245. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص الزام ثبت اطلاعات مربوطه به بيماران ام اس ، تالاسمي و ... 99.08.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 246. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه سلامت در خصوص «تغيير اعتبار سيستمي پوشش بيمه اي» 99.08.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 247. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 99.08.19  (جهت دانلود کليک کنيد)

 248. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه- 99.08.18  (جهت دانلود کليک کنيد)

 249. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده با نام تجاري کلين اين پلاس -2 صفحه- 99.08.18  (جهت دانلود کليک کنيد)

 250. ليست شرکت هاي مجاز پخش ماسک - 99.08.17  (جهت دانلود کليک کنيد)

 251. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 26 صفحه 99.08.17  (جهت دانلود کليک کنيد)

 252. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.08.12  (جهت دانلود کليک کنيد)

 253. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت فروش سبدي داروها توسط شرکتهاي پخش -2 صفحه- 99.08.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 254. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص الزام ارسال اينترنتي صورتحساب داروخانه ها 99.08.08(جهت دانلود کليک کنيد)

 255. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 256. اطلاعيه انجمن داروسازان استان فارس در خصوص عقد قرارداد با وکيل و مشاور حقوقي جديد 99.08.6 (جهت دانلود کليک کنيد)

 257. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي فراخوان به داروخانه هاي متقاضي توزيع هورمون رشد 99.08.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 258. کليد توزيع انسولين هاي قلمي - 99.08.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 259. تاکيد مجدد سازمان غذا و دارو در زمينه الزام رعايت قيمت ماسک 2 صفحه 99.08.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 260. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 99.08.03  (جهت دانلود کليک کنيد)

 261. تغيير قيمت اقلام دارويي 6 صفحه 99.08.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 262. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 24 صفحه 99.07.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 263. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با مديريت محترم امور دارو دانشگاه علوم پزشکي در خصوص مغايرت قيمت برخي از الکل هاي موجود در بازار با بخشنامه سازمان غذا و دارو 5 صفحه 99.07.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 264. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با داروخانه ها در خصوص خريد انحصاري تجهيزات پزشکي از طريق شرکتهاي معتبر مورد تائيد دانشگاه علوم پزشکي 3 صفحه 99.07.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 265. بخشنامه مهم دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص الزام معرفي انبار دارويي خارج از محل داروخانه به دانشگاه علوم پزشکي شيراز و اداره صمت - 16 صفحه - 99.07.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 266. بخشنامه مهم دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص رعايت ساعات فعاليت داروخانه هاي روزانه و ... 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 267. دستور جمع آوري و عدم عرضه قرص مکمل تغذيه اي Sentum (multivitamin/multimineral) يک صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 268. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت توزيع، عرضه و فروش فرآورده هاي طبيعي، سنتي، مکمل، شيرخشک رژيمي و غذاي ويژه خارج از زنجيره مجاز تامين و در اماکن غير مرتبط 2 صفحه 9.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 269. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ماسک هاي غير مجاز و حداکثر قيمت آن 2 صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 270. دستور جمع آوري و عدم عرضه کپسول چاقي با نام فرشته 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 271. دستور جمع آوري و عدم عرضه شربت هاي مکمل تغذيه اي با نام هاي Floradix و Floraxid دو صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 272. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 7 صفحه 99.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 273. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص غير استاندارد بودن ماسک سوپاپ دار شرکت راهکار انديشان ايده نگر توزيع شده توسط شرکت داروگستر طوبي 2 صفحه 99.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 274. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 10 صفحه 99.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 275. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 276. اطلاعيه مهم دانشگاه علوم پزشکي فراخوان به داروخانه هاي متقاضي توزيع هورمون رشد 99.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 277. تغيير قيمت اقلام دارويي 20 صفحه 99.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 278. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام درج قيمت کالا بر روي بسته بندي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مکمل 99.07.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 279. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 13 صفحه 99.07.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 280. ليست قيمت هاي جديد شرکت گل دارو در دو ورژن 4 صفحه 99.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 281. قيمت محصولات شرکت قائم دارو 99.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 282. آخرين قيمت مصرف کننده انواع ژل و محلولهاي ضدعفوني کننده با پايه اتانول حداقل 70 درصد (ساده و اسپري) 4 صفحه 99.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 283. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 3 صفحه 99.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 284. هشدار در تهيه و توزيع الکل طبي غيرمجاز با برند به پاک شيمي سلامت 99.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 285. آخرين قيمت سرنگ - 17 صفحه - 99.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 286. تغيير قيمت اقلام دارويي 4 صفحه 99.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 287. تغيير قيمت اقلام دارويي 11 صفحه 99.07.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 288. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 31 صفحه 99.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 289. اصلاحيه دستور جمع آوري فرآورده هاي کربو و گين با وزن 3000 گرمي شرکت ايساتيس دارو 2 صفحه 99.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 290. تغيير قيمت اقلام دارويي 3 صفحه 99.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 291. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 6 صفحه 99.07.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 292. اطلاعيه سازمان بيمه تامين اجتماعي در خصوص توقف صدور دفترچه هاي درماني و راهنماي تائيد نسخ الکترونيک 12 صفحه 99.07.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 293. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 17 صفحه 99.07.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 294. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 99.07.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 295. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص (نسخه دوم پروتکل تشخيص و درمان بيماري MS) -3 صفحه- 99.07.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 296. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 297. اطلاعيه انجمن داروسازان ايران در خصوص نسخه پيچي الکترونيک نسخ بيمه سلامت و ... 2 صفحه 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 298. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 2 صفحه 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 299. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري فرآورده هاي کربو و گين با وزن 3000 گرمي با برند GENE STAR -دو صفحه- 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 300. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت فروش سبدي داروها توسط شرکتهاي پخش 99.07.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 301. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 5 صفحه 99.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 302. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن داروي پايين آورنده قند خون با نام DBS توليدي شرکت هلسي 2 صفحه 99.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 303. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص داروهاي چند قيمتي 99.07.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 304. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص راهنماي تجويز داروهاي HMG و ATG سه صفحه 99.07.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 305. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص راهنماي داروي انوکساپارين 99.07.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 306. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تعهد بيمه اي داروهاي مورد مصرف کودکان مبتلا به کوويد 19 -2صفحه- 99.07.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 307. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص بسته هاي آموزشي 99.07.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 308. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 99.07.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 309. راههاي ارتباطي با انجمن داروسازان استان فارس 2 صفحه 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 310. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص اعلام زمان براي شناسه رديابي و رهگيري 5 صفحه 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 311. اطلاعيه مجدد دانشگاه علوم پزشکي در خصوص درصد سود تجهيزات و ملزومات پزشکي 3 صفحه 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 312. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش 10 صفحه 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 313. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب 99.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 314. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.07.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 315. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 4 صفحه 99.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 316. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي البرز در خصوص غيرمجاز بودن محلول ضدعفوني کننده دست با نام تجاري Rama - يک صفحه- 99.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 317. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 16 صفحه 99.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 318. درخواست اعمال خسارت تاخير تاديه سازمانهاي بيمه گر در هزينه هاي مالياتي 2 صفحه 99.06.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 319. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو 13 صفحه 99.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 320. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص تامين تجهيزات و ملزومات پزشکي با برچسب اصالت -2 صفحه- 99.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 321. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص لزوم انطباق کد ملي بيمه شده با اطلاعات نسخ ارسالي داروخانه 99.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 322. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 21 صفحه - 99.06.29