به سامانه تحت وب انجمن داروسازان استان فارس خوش آمديد


*اطلاعيه هاي دانشگاه علوم پزشکي*

 1. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص رفع مشکل سامانه مديريت زنجيره تأمين فرآورده هاي سلامت ( HIX ) - 1400.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. ليست داروهاي تاريخ نزديک و مازاد بر نياز دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - 3 صفحه - 1400.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. لزوم ثبت فرآورده MCT OIL در سامانه HIX - يک صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. ليست داروهاي تاريخ نزديک بيمارستان سوانح و سوختگي حضرت اميرالمومنين (ع) - 2 صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. جمع آوري و عدم عرضه ژل تزريقي زيرپوستي با نام تجاري arasti plus - يک صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. ريکال ويال تزريقي سوپراپنم 500 ميلي گرم شرکت داروسازي اکسير با سري ساخت هاي 0101210 و 0091220 - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. ليست داروهاي تاريخ نزديک بيمارستان ابن سينا - 5 صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص اقلام دارويي تاريخ نزديک حوزه معاونت غذا و داروي فسا - 3 صفحه - 1400.10.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. ريکال داروي تزريقي افليبرسپت ( آيليا ) 40 ميلي گرمي با سري ساخت هاي ... - 2 صفحه - 1400.10.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تغييرات اقتصادي کشور ترکيه و کمياب و ناياب شدن 900 قلم دارو در اين کشور - 3 صفحه - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ايجاد غرفه يا ويترين ويژه فرآورده هاي طبيعي و سنتي - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص « ملاک قيمت فروش اقلام دارويي» - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص «ارتقاء کمي و کيفي استانداردهاي خدمات سلامت در داروخانه ها» - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. ريکال داروي سيکلوفسفاميد 500 ميلي گرم ساخت کمپاني CHANDRA BHAGAT PHARAMA LIMITED - دوصفحه - 1400.09.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. فراخوان تأسيس داروخانه روزانه در شهر لطيفي از توابع شهرستان لارستان 1400.09.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. ريکال کپسول پرگابالين 75mg شرکت نيل فارمد - 2 صفحه - 1400.09.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. ريکال کليه سري هاي ساخت ويال آمفوتريسين 50mg بي ليپوزومال با برند Spamp-L 50 - دو صفحه - 1400.09.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « برخورد با شديدترين مجازات ممکن با فروشندگان اينترنتي دارو » 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده هاي فاقد مجوز با نام هاي ويکس، رلاکس و ويکسون - 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. ريکال کليه سري هاي ساخت ويال آمفوتريسين بي ليپوزمال با برند آمفي ترو ساخت شرکت Hetero هنندوستان - 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « جمع آوري محلول تزريقي مزوتراپي و مزوژل با نام تجاري SUNE KOS » - يک صفحه - 1400.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر خاوران جهرم - 1400.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ابلاغ راهنماي تجويز اسپري هاي تنفسي - 12 صفحه - 1400.09.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال داروي آمفوتريسين بي ليپوزومال با برند آمبيزوم شرکت گيلياد - 1400.09.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. ريکال انسولين رگولار با نام تجاري Ronulin R با سري ساخت هاي ... - 2 صفحه- 1400.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت « مشخصات سامانه پاسخگويي و رسيدگي به شکايات » در داروخانه - 2 صفحه - 1400.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. ريکال فوري قرص نيموديپين و سابريل شرکت دارو درمان صدف - 2 صفحه - 1400.08.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. آخرين ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند (239 قلم) - 5 صفحه - 1400.08.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي EVOLOCUMAB INGECTION PARENTERAL 140 mg/ml - يک صفحه - 1400.08.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن فرآورده Triple flex برند Nature made با سري ساخت RH12325 و تاريخ انقضاء 2025 - 1400.08.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص ليست داروهاي مازاد در درمان هموفيلي، موجود در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه - 4 صفحه - 1400.08.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارائه داروي رمدسيوير در داروخانه هاي بخش سرپايي - 2 صفحه - 1400.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. ريکال داروي وارداتي فلموگاما با سري ساخت 82N515 - دو صفحه - 1400.08.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. فراخوان ثبت نام از متقاضيان عرضه هورمون رشد - 1400.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص منتفي شدن ريکال داروي دوکسوروبيسين با سري ساخت OL 21036 - يک صفحه - 1400.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. ليست مراکز درماني منتخب جهت تأييد انسولين - 2 صفحه - 1400.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري فرآورده defenvit با شماره IRC: 9792446449869621 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. ريکال قرص ارگوتامين سي با نام تجاري Migrasyd با سري ساخت GUZ 2001 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. ريکال قرص ارگوتامين سي با نام تجاري Cofergo با سري ساخت CO 020003 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. ريکال قرص ارگوتامين سي با نام تجاري Migraliv با سري ساخت CK04 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. آخرين ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند - 5 صفحه - 1400.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. ريکال داروي ايمونوگلوبولين نرمال وريدي با نام تجاري FLEMOGAMMA DIF - دو صفحه - 1400.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني ابن سينا جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.07.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. اقلام دارويي مازاد در انبار دارويي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ياسوج جهت تبادل - 2 صفحه - 1400.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري محلول تزريقي چشمي eyesun ILM blue و eyesun decline - هشت صفحه - 1400.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري و عدم عرضه فرآورده هاي با ادعاي طبيعي و دارويي به نام هاي آنتي تاي نس و آنتي ابسايت - 1400.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « فرم بازبيني شده بازرسي از داروخانه ها» - 4 صفحه - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فرم ارزشيابي داروخانه ها - 5 صفحه - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي و تأکيد مجدد در خصوص ثبت اقلام دارويي خاص در سامانه TTAC - دو صفحه - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « بروز شدن سامانه مديريت امور داروخانه ها» - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. لزوم ثبت اطلاعات فرآورده هاي ... در سامانه TTAC - يک صفحه - 1400.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني ابن سينا جهت تبادل - 3 صفحه- 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اقلام دارويي مازاد بيمارستان اعصاب و روان پرتو جهت تبادل - 3 صفحه - 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. ريکال قرص ناپروکسن 250 ميلي گرم شرکت دارويي فاخر - 2 صفحه - 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند - 2 صفحه - 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. راهنماي تجويز داروي پانيتومومب - 7 صفحه - 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. اقلام دارويي مازاد بيمارستان پيوند اعضاء ابو علي سينا جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. جمع آوري و عدم عرضه ژل تزريقي زير پوستي با نام تجاري singfiller - دو صفحه- 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. درخواست تبادل داروي ميگلوستات 100 با تاريخ انقضاء نزديک، داروخانه هلال احمرکرمان - 2 صفحه- 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم عرضه داروهاي مورد استفاده در کوويد در تمام ساعات فعاليت داروخانه تا اتمام موجودي - 2 صفحه - 1400.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. اطلاعيه مهم سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن فرآورده با ليبل جعلي به نام آلرگاد 2 - 2 صفحه- 1400.06.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص سهميه داروهاي پيوندي استان فارس - 3 صفحه- 1400.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. اقلام دارويي مازاد بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) جهت تبادل - 3 صفحه - 1400.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. هشدار سازمان جهاني بهداشت در خصوص فرآورده تقلبي داروي Cytotec (ميزوپروستول) -2 صفحه- 1400.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص واکسن تقلبي کوويد 19 با نام تجاري Covishield - سه صفحه- 1400.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي درخصوص داروي تقلبي رمدسيوير - 4 صفحه- 1400.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني سوانح و سوختگي حضرت اميرالمومنين (ع) جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. گزارش يک مورد اشتباه در نسخه پيچي الکترونيکي -2 صفحه- 1400.06.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. الزام اجراي برچسب گذاري اصالت بر روي کليه تجهيزات و ملزومات پزشکي - 5 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. هشدار عدم استفاده از قطره نفازولين جهت پيشگيري و درمان بيماري کوويد- 19 - 3 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. ليست شرکت هاي توليد کننده داراي مجوز کيت هاي تشخيص سريع کرونا - 2 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. بروشور واکسن کوويران برکت جهت آگاهي همکاران داروساز - 6 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. دستور جمع آوري پودر مکمل تقلبي به نام سوپر فورمن - 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. اجتناب از فروش بصورت بدون نسخه و آزاد و تبادل انواع سرم ها - 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص افزايش اطلاع رساني در مورد واکسن کوويد- 19 - دو صفحه - 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. جمع آوري ژل تزريقي زير پوستي با نام تجاري Singfiller - يک صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. اقلام دارويي مازاد بيمارستان شهيد دستغيب جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني شهيد چمران جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بازنگري و ابلاغ دستور العمل نحوه اطلاع رساني امور پزشکي، تبليغات و انتشار آگهي هاي دارويي، مواد خوراکي، آشاميدني و بهداشتي - 12 صفحه- 1400.05.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص «راهنماي تجويز داروي بواسيزوماب در بالغين» -16 صفحه- 1400.04.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص قيمت شير خشک اطفال -2 صفحه- 1400.04.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص شيوه ارسال مدارک لازمه به دانشگاه علوم پزشکي جهت متقاضيان تأسيس داروخانه - 2 صفحه- 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي قيمت فروش داروها در داروخانه ها سامانه irc.fda.gov.ir مي باشد - 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيري از، از بين رفتن داروهاي يخچالي در زمان قطع برق - 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري فرآورده غيرمجاز با نام تجاري FOREVER -يک صفحه- 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. دستور جمع آوري فرآورده هاي روغن زالو و پماد خراطين روجا - 1400.4.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. ريکال آمپول استامينوفن شرکت شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9908253A و تاريخ انقضاء 2022/11 - 1400.04.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. ملاحظات کلي در خصوص واکسيناسيون کوويد-19 ويژه داروسازان - 20 صفحه- 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. ريکال فوري قرص غيرمجاز و تقلبي دست ساز با نام تجاري گلوريا - 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت شناسه ي رهگيري نوار تست قند خون 1400.4.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام ثبت داروي CETUXIMAB INJECTION 5mg/1ml 20ml در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 3/33 % و سديم کلرايد 0/3 % شرکت داروسازي شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9911368 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 5 درصد شرکت کارخانجات دارو پخش با شماره سري ساخت 787lot12 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام حضور فعال مسئول فني در داروخانه و ... 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص «عدم امکان اشتغال مسئولين فني بصورت همزمان در دستگاههاي دولتي» 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروهاي رمدسيوير و ... در سامانه TTAC - چهار صفحه- 1400.03.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروخانه هاي شبانه روزي متقاضي دريافت و عرضه برخي مخدرها و متيل فنيديت تا تاريخ 1400.03.24 -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم تأييد دريافت حواله الکترونيک براي دريافت انسولين قلمي 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ژل هاي تزريقي زير پوستي غير مجاز شرکت سانيار طب ايرسا 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مايع غير الکلي پاک کننده و ضدعفوني کننده دست و سطوح خانگي با جعل برند Ati -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام الصاق برچسب شناسه رهگيري و کنترل اصالت بر روي ملزومات دارويي 1400.03.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. آخرين فهرست داروهايي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند ( ‌72 قلم ) - 3 صفحه - 1400.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. اقلام دارويي مازاد بيمارستان سوانح و سوختگي اميرالمومنين (ع‌) جهت تبادل 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت توزيع هرگونه داروي فاقد شناسه گذاري 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. ريکال کليه ويال هاي تريپتورلين شرکت هترو 1400.03.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. اقلام دارويي مازاد بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) جهت تبادل 1400.03.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام اجراي تفاهم نامه «نحوه توزيع فرآورده هاي سلامت محور» توسط شرکتهاي پخش دارو و داروخانه ها -2 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. ريکال محلول تزريقي دکستروز 5% پانصد ميلي ليتري شرکت شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9907221 و ... - 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي رمديسيوير در سامانه TTAC - يک صفحه - 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي جهت متقاضيان دريافت سهميه ديسپورت ومصپورت 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي TRIPTORELIN در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي Pegaspargase در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي BRENTUXIMAB VEDOTIN در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. ريکال آمپول دگزامتازون کاسپين تامين با شماره سري ساخت هاي 950 و 951 --- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 115. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تجويز داروي سوماتروپين (هورمون رشد) صرفا در قالب الکترونيک- 1400.02.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 116. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص حذف سهميه انسولين داروخانه هاي داراي سهميه داروهاي MS ، هورمون رشد و... -2 صفحه- 1400.02.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 117. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اجبار داروخانه ها به ثبت فاکتورهاي اقلام سلامت محور در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 118. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص تاکيد بر الزام ثبت 54 قلم دارو (ليست پيوست) در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 119. ريکال داروي تريپتورلين 3/75 ميلي گرم کمپاني هترو با سري ساخت OL.21009 -يک صفحه- 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 120. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص توزيع داروهاي فاويپيراوير و رمدسيوير در داروخانه هاي منتخب 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 121. ريکال آمپول بتامتازون شرکت ابوريحان با سري ساخت 8003 - 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 122. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دستوالعمل نحوه مصرف ويال آيوپاميدول شرکت دارو پخش 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 123. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غير مجاز بودن پودر شيرين بيان شرکت صنايع دينه ايران - 1400.02.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 124. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي اعلام قيمت فروش اقلام سلامت محور - 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 125. دستورالعمل اجرايي نظام رهگيري، رديابي و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 126. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بهره برداري از فرآيند مجوز فروش اينترنتي اقلام سلامت محور غيردارويي 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 127. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت دريافت تعرفه خدمات دارويي در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه پايش و TTAC -يک صفحه- 1400.1.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 128. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت داروي فاويپيراويردر سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 129. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير قابل عرضه بودن محلول ضدعفوني کننده کارخانه گلچکان - 3 صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 130. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي با نام myrtus communis -يک صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 131. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي روغن زخم و سوختگي و الکل کامفر رباسين 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 132. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت قرص ايورمکتين mg 3/6 در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 133. لزوم نظارت دقيق بر اجراي ابلاغ شرح وظايف مسئول فني در داروخانه -7 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 134. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص حجم محصولات ضدعفوني کننده مجاز به عرضه در داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 135. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع غيرمجاز آلساوين بين داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 136. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع مکمل Ovaboost از نوع تقلبي 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 137. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات 46 قلم دارو در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 138. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ميزان فاصله انبار داروخانه تا مکان داروخانه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 139. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات انسولين هاي قلمي در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 140. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن الکل طبي 70% با نام تجاري ويرا (شرکت تهران دانه ويرا) - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 141. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص " توزيع انسولين هاي قلمي صرفاً در داروخانه هاي ثبت کننده اطلاعات در سامانه TTAC " -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 142. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي ايورمکتين در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 143. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي سيکلوفسفاميد در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 144. اطلاعيه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي در خصوص نحوه برخورداري مشمولين آموزش مداوم از مزاياي بخشنامه ... - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)


* کليد توزيع داروهاي کمياب *

 

 1. کليد توزيع انوکساپارين 4000 شرکت سها هلال - 1400.11.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. کليد توزيع پانکراتين شرکت پخش اکسير - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. کليد توزيع ويال پنتوپرازول شرکت پخش فردوس - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. کليد توزيع انسولين قلمي نوورپيد شرکت پخش فردوس - 2 صفحه - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. کليد توزيع انسولين هاي قلمي نووميکس، نوورپيد و لنتوس شرکت پخش قاسم ايران - 2 صفحه - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. کليد توزيع انسولين قلمي نوورپيد شرکت پخش شفا آراد - 2 صفحه - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. کليد توزيع کپسول ايزوترتينوئين شرکت پخش تجهيز گستر پاسارگاد جهرم - 2 صفحه - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. کليد توزيع کپسول ايزوترتينوئين شرکت پخش هجرت - 2 صفحه - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. کليد توزيع کنکور 10 شرکت اليت دارو - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. کليد توزيع قرص فاموتيدين 40 شرکت بهستان دارو - 1400.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 


* واحد آموزش و پژوهش *

 

 1. نمرات نهايي پايان دوره آموزش نسخه خواني دوره25 (حداقل نمره قبولي 50 مي باشد)   (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. نمرات نهايي پايان دوره آموزش نسخه خواني دوره 24 (حداقل نمره قبولي 50 مي باشد)   (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. قابل توجه داروخانه هايي که کارآموزان انجمن را مي پذيرند.98.05.06  (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. فرم معرفي نامه پرسنل داروخانه ها جهت دوره هاي نسخه خواني - 96.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 *  بيمه کارآفرين  *

1-پيشنهاد بيمه نامه کرونا توسط بيمه کارآفرين - 2 صفحه - 99.9.16 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-شروع ثبت نام بيمه درمان تکميلي جهت داروسازان و پرسنل داروخانه ها 4 صفحه 98.09.25 ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )

2-بيمه کارآفرين نمايندگي ( منصوري - جلالي ) آماده ارائه هر نوع خدمات بيمه اي به داروسازان محترم و پرسنل داروخانه ها - ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )


*  دارايي  *

 1. توافقنامه مالياتي موضوع تبصره ماده 100 سال 1399 - 10 صفحه - 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. ماليات بر درآمد حقوق 3 صفحه 99.03.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. اطلاعيه مجدد اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي - 99.03.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. بخشنامه مهم شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 01/ 99 رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص، نحوه بررسي و رسيدگي به اطلاعات پولي و مالي واصله از جمله تراکنش هاي بانکي 7 صفحه 99.02.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. جدول معافيت مالياتي از سال 1381 تا 1399 - 98.01.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاعيه سازمان امور مالياتي در خصوص آخرين مهلت جهت ثبت پايانه هاي فروشگاهي توسط داروخانه ها 98.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. تفاهم نامه سازمان امور مالياتي کشور با سازمان نظام پزشکي کشور در خصوص پايانه هاي فروشگاهي (کارتخوان بانکي) 98.11.01- (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. جرايم مالياتي عدم نصب،استفاده و اعلام به اداره دارايي دستگاه POS سه صفحه 98.09.24- (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص دستگاه pos يک صفحه 98.09.23- (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. اطلاعيه مهم اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي 98.09.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. مستندات و ميزان تعرفه مديريت خدمات دارويي براي نسخ سرپايي سال 1397جهت ارائه به ادارات دارايي 7 صفحه 98.09.06 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 2 صفحه 98.08.11 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. دستور العمل سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات مقطوع عملکرد سال 97 برخي از صاحبان مشاغل 2 صفحه 98.03.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. سقف معافيت مالياتي 1398 موضوع ماده 84 و 57 و 101 قانون ماليات هاي مستقيم - 98.01.19 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. معرفي 2 نفر از همکاران داروساز به اداره دارايي جهت شرکت در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي استان فارس - 97.12.28 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 17. تفاهم نامه اداره کل امور مالياتي استان فارس با انجمن داروسازان استان فارس مورخ 97/11/14 - 97.12.12 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. تعرفه مديريت خدمات داروخانه و K ارزش نسبي خدمات سال 1396 - 97.12.08 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 19. ضرايب مالياتي مربوط به فعاليت داروخانه ها (‌سال 1396 ) - 97.12.04 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 20. ضرائب مالياتي عملکرد سال 1395 و 1396 - 97.07.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 21. عدم مشموليت داروخانه ها در خصوص اجراي تکاليف قانوني ماليات بر ارزش افزوده - 97.06.01 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 22. جدول معافيت مالياتي ( ماده 84 / 101 و 57 قانون ماليات هاي مستقيم ) از سال 1381 تا 1397 - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)


*  امور داروخانه ها  *

 1. ضابطه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها - 22 صفحه - 1400.06.01(جهت دانلود کليک کنيد)
 2. آئين نامه جديد تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه -20 صفحه- 1400.04.06(جهت دانلود کليک کنيد)
 3. مدارک و فرم هاي لازم جهت انجام امورات دارويي - 97.03.23(جهت دانلود کليک کنيد)
 4. شيوه معرفي قائم مقام مسئول فني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. حداکثر مهلت دريافت مدارک جهت ارائه به کميسيون قانوني ماده 20 توسط واحد امور دارويي انجمن داروسازان استان فارس - 95.10.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. مقايسه ضوابط تاسيس داروخانه قديم و جديد - 95.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 7. ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها - 95/08/08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 8. آئين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها - 94/05/08(جهت دانلود کليک کنيد)

*  امور دبيرخانه  *

 1. قابل توجه همکاران محترم داروساز و موسسين داروخانه ها در خصوص درخواست صدور و تعويض کارت عضويت - 5 صفحه - 99.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. راهنماي ثبت نام در سامانه عضويت آنلاين انجمن داروسازان ايران - 12 صفحه - 98.02.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

*  اداره کار  *

 1. دستورالعمل شماره ( 41 ) روابط کار وزارت کار و ... - 2 صفحه -  94/09/22    (جهت دانلود کليک کنيد)

نشان واحد داروخانه هاي کشور - 11 صفحه - 95.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)


* اطلاعيه ها

 1. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه - 1400.11.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «شرايط تحويل واکسن پنوموکوک» - 3 صفحه - 1400.10.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « ارائه داروي رمدسيوير » - 1400.10.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص رفع مشکل سامانه مديريت زنجيره تأمين فرآورده هاي سلامت ( HIX ) - 1400.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. ليست داروهاي تاريخ نزديک و مازاد بر نياز دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - 3 صفحه - 1400.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. اطلاعيه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص « پذيرش نسخ از طريق API » - ده صفحه - 1400.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. بخشنامه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص « لزوم پذيرش اسناد الکترونيکي درمان و پرداخت خسارت به بيمه شدگان » 1400.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. لزوم ثبت فرآورده MCT OIL در سامانه HIX - يک صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. ليست داروهاي تاريخ نزديک بيمارستان سوانح و سوختگي حضرت اميرالمومنين (ع) - 2 صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. جمع آوري و عدم عرضه ژل تزريقي زيرپوستي با نام تجاري arasti plus - يک صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. ريکال ويال تزريقي سوپراپنم 500 ميلي گرم شرکت داروسازي اکسير با سري ساخت هاي 0101210 و 0091220 - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. ليست داروهاي تاريخ نزديک بيمارستان ابن سينا - 5 صفحه - 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.10.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه- 1400.10.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. اعلام قيمت انواع سرنگ ها - 17 صفحه - 1400.10.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش - 10 صفحه - 140010.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 8 صفحه- 1400.10.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. اعلام مشکلات مربوط به نسخ الکترونيک - 2 صفحه - 1400.10.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. ريکال داروي تزريقي افليبرسپت ( آيليا ) 40 ميلي گرمي با سري ساخت هاي ... - 2 صفحه - 1400.10.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص اقلام دارويي تاريخ نزديک حوزه معاونت غذا و داروي فسا - 3 صفحه - 1400.10.09  (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.10.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر ارد گراش - 1400.10.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.10.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « کد اصالت داروهاي بستري و ... » - 2 صفحه - 1400.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. معرفي طرح دارو پرداخت بانک تجارت - 4 صفحه - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اطلاعيه انجمن داروسازان استان فارس در خصوص مخالفت از برقراري جشنواره ها و ارائه تخفيف اقلام دارويي و مکمل ها - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اطلاعيه انجمن داروسازان استان فارس در خصوص تأکيد مجدد بر برخورد با داروخانه هائيکه با اسنپ دارو همکاري مي کنند - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « نسخه الکترونيک دارويي پزشکان خانواده » - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تغييرات اقتصادي کشور ترکيه و کمياب و ناياب شدن 900 قلم دارو در اين کشور - 3 صفحه - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ايجاد غرفه يا ويترين ويژه فرآورده هاي طبيعي و سنتي - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص « ملاک قيمت فروش اقلام دارويي» - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص «ارتقاء کمي و کيفي استانداردهاي خدمات سلامت در داروخانه ها» - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. بخشنامه بيمه سلامت در خصوص پذيرش کليه نسخ پزشکان خانواده و متخصص بصورت الکترونيک - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. بخشنامه بيمه تأمين اجتماعي استان فارس در خصوص نسخ الکترونيک و کاغذي - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه - 1400.10.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. ريکال داروي سيکلوفسفاميد 500 ميلي گرم ساخت کمپاني CHANDRA BHAGAT PHARAMA LIMITED - دوصفحه - 1400.09.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. فراخوان تأسيس داروخانه روزانه در شهر لطيفي از توابع شهرستان لارستان 1400.09.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. ريکال کپسول پرگابالين 75mg شرکت نيل فارمد - 2 صفحه - 1400.09.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. ريکال کليه سري هاي ساخت ويال آمفوتريسين 50mg بي ليپوزومال با برند Spamp-L 50 - دو صفحه - 1400.09.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص مطالبات داروخانه هاي روستايي - 1400.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 1400.09.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. تغيير قيمت انواع سرنگ هاي شرکت شفاء 1400.09.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.09.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « راهنماي تجويز اسپري هاي تنفسي بکلومتازون/ فورمترول، امکليدنيوم ويلانترول - 2 صفحه - 1400.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه - 1400.09.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. ريکال قطره پاراکيد 100mg/1ml با شماره سري ساخت هاي 98052 الي 98059 توليد سال 1398 و 99001 الي 99051 توليد سال 1399 - 1400.09.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « برخورد با شديدترين مجازات ممکن با فروشندگان اينترنتي دارو » 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «اضافه شدن ليست داروهاي مشمول ثبت اصالت» -3 صفحه - 1400.9.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «ابلاغ راهنماي تجويز داروي بوسنتان» - 2 صفحه - 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده هاي فاقد مجوز با نام هاي ويکس، رلاکس و ويکسون - 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. ريکال کليه سري هاي ساخت ويال آمفوتريسين بي ليپوزمال با برند آمفي ترو ساخت شرکت Hetero هنندوستان - 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 1400.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 14 صفحه - 1400.09.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 1400.09.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « جمع آوري محلول تزريقي مزوتراپي و مزوژل با نام تجاري SUNE KOS » - يک صفحه - 1400.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 1400.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 1400.09.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه سلامت در خصوص تجويز الکترونيک داروهاي ناباروري - 2 صفحه - 1400.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 1400.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر خاوران جهرم - 1400.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه سلامت در خصوص نسخه الکترونيک - 1400.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 1400.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 24 صفحه - 1400.09.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ابلاغ راهنماي تجويز اسپري هاي تنفسي - 12 صفحه - 1400.09.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه- 1400.09.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. اطلاعيه بيمه تأمين اجتماعي در خصوص امکان ارسال تصوير مدارک پروانه تأسيس و مسئول فني داروخانه در سايت معاونت درمان تأمين اجتماعي در قسمت درخواست بيمه شدگان جهت تمديد قرارداد و ... داروخانه ها - 1400.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه- 1400.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ريکال داروي آمفوتريسين بي ليپوزومال با برند آمبيزوم شرکت گيلياد - 1400.09.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 16 صفحه- 1400.09.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. تغيير قيمت اقلام دارويي - 9 صفحه - 1400.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه- 1400.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. ريکال انسولين رگولار با نام تجاري Ronulin R با سري ساخت هاي ... - 2 صفحه- 1400.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت « مشخصات سامانه پاسخگويي و رسيدگي به شکايات » در داروخانه - 2 صفحه - 1400.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.08.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. ريکال فوري قرص نيموديپين و سابريل شرکت دارو درمان صدف - 2 صفحه - 1400.08.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه- 1400.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. فرم جديد تحويل نسخ داروخانه ها به تامين اجتماعي - 1400.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. آخرين ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند (239 قلم) - 5 صفحه - 1400.08.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه- 1400.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 11 صفحه- 1400.08.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي EVOLOCUMAB INGECTION PARENTERAL 140 mg/ml - يک صفحه - 1400.08.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه- 1400.08.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن فرآورده Triple flex برند Nature made با سري ساخت RH12325 و تاريخ انقضاء 2025 - 1400.08.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. مکاتبه انجمن داروسازان فارس با مدير محترم درمان سازمان تأمين اجتماعي استان فارس در خصوص عدم رعايت عدالت در پرداخت مطالبات داروخانه ها - 1400.08.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 9 صفحه- 1400.08.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 16 صفحه - 1400.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص ليست داروهاي مازاد در درمان هموفيلي، موجود در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه - 4 صفحه - 1400.08.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «ابلاغ نسخه سوم راهنماي تجويز داروي IVIG » - سه صفحه - 1400.08.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. غيرقانوني بودن هرگونه توزيع، فروش و ارائه دارو خارج از روال تعريف شده در آئين نامه و ضابطه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها - 1400.08.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 9 صفحه- 1400.08.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «تغييرات اعمال شده در سامانه نسخه الکترونيک» - 19 صفحه - 1400.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. اطلاعيه بانک ملت شعبه شهرک سعدي در خصوص ارائه تسهيلات به داروسازان -2 صفحه - 1400.08.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارائه داروي رمدسيوير در داروخانه هاي بخش سرپايي - 2 صفحه - 1400.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه - 1400.08.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. ريکال داروي وارداتي فلموگاما با سري ساخت 82N515 - دو صفحه - 1400.08.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 8 صفحه- 1400.08.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه- 1400.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. فراخوان ثبت نام از متقاضيان عرضه هورمون رشد - 1400.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص منتفي شدن ريکال داروي دوکسوروبيسين با سري ساخت OL 21036 - يک صفحه - 1400.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. ليست مراکز درماني منتخب جهت تأييد انسولين - 2 صفحه - 1400.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. اطلاعيه بيمه نيروهاي مسلح در خصوص « بازنگري در ضوابط تعهد واکسن آنفلوآنزا » - 2 صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري فرآورده defenvit با شماره IRC: 9792446449869621 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. ريکال قرص ارگوتامين سي با نام تجاري Migrasyd با سري ساخت GUZ 2001 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. ريکال قرص ارگوتامين سي با نام تجاري Cofergo با سري ساخت CO 020003 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. ريکال قرص ارگوتامين سي با نام تجاري Migraliv با سري ساخت CK04 - يک صفحه - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 22 صفحه- 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «نحوه تجويز الکترونيک نسخ بيمه شدگان صندوق روستايي» - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه سلامت در خصوص « احراز هويت بيمه شدگان در هنگام تجويز دارو و خدمات » - 1400.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. آخرين ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند - 5 صفحه - 1400.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. ريکال داروي ايمونوگلوبولين نرمال وريدي با نام تجاري FLEMOGAMMA DIF - دو صفحه - 1400.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. تغيير قيمت اقلام دارويي - 7 صفحه - 1400.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 115. تغيير قيمت اقلام دارويي - 6 صفحه - 1400.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 116. تغيير قيمت اقلام دارويي - 5 صفحه - 1400.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 117. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني ابن سينا جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.07.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 118. تغيير قيمت انواع سرنگ ها - 2 صفحه- 1400.07.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 119. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه- 1400.07.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 120. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص نحوه ارسال نسخ صندوق روستايي - 1400.07.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 121. اقلام دارويي مازاد در انبار دارويي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ياسوج جهت تبادل - 2 صفحه - 1400.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 122. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري محلول تزريقي چشمي eyesun ILM blue و eyesun decline - هشت صفحه - 1400.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 123. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري و عدم عرضه فرآورده هاي با ادعاي طبيعي و دارويي به نام هاي آنتي تاي نس و آنتي ابسايت - 1400.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 124. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.07.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 125. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « ابلاغ راهنماي تجويز داروي پانيتوموماب » - 3 صفحه- 1400.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 126. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص ابلاغ نسخه دوم استانداردهاي خدمت موکو پلي ساکاريدوز - 1400.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 127. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص راهنماي تجويز داروي رمدسيوير - 1400.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 128. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « فرم بازبيني شده بازرسي از داروخانه ها» - 4 صفحه - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 129. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فرم ارزشيابي داروخانه ها - 5 صفحه - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 130. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي و تأکيد مجدد در خصوص ثبت اقلام دارويي خاص در سامانه TTAC - دو صفحه - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 131. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « بروز شدن سامانه مديريت امور داروخانه ها» - 1400.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 132. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو شماره 2 - 5 صفحه - 1400.07.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 133. مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اصلاح تعرفه بيماران خاص - 1400.07.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 134. مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با اداره کل امور مالياتي فارس در خصوص نحوه محاسبه تعرفه خدمات دارويي داروخانه ها - 1400.07.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 135. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص راهنماي تجويز واکسن پنوموکوک - 5 صفحه- 1400.07.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 136. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص پياده سازي کد اصالت داروهاي بستري و تجهيزات پزشکي - 2 صفحه - 1400.07.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 137. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه- 1400.07.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 138. لزوم ثبت اطلاعات فرآورده هاي ... در سامانه TTAC - يک صفحه - 1400.07.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 139. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت داروسازي گل دارو - 1400.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 140. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 9 صفحه- 1400.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 141. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني ابن سينا جهت تبادل - 3 صفحه- 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 142. اقلام دارويي مازاد بيمارستان اعصاب و روان پرتو جهت تبادل - 3 صفحه - 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 143. ريکال قرص ناپروکسن 250 ميلي گرم شرکت دارويي فاخر - 2 صفحه - 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 144. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب - 1400.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 145. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص نحوه ارسال نسخ پزشکان خانواده شهري - 1400.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 146. تغيير قيمت اقلام دارويي - 14 صفحه- 1400.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 147. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص «پروتکل تشخيصي درماني بيماري هاي پروستات» -12 صفحه - 1400.06.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 148. تغيير قيمت اقلام دارويي - 3 صفحه- 1400.06.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 149. ليست اقلام دارويي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند - 2 صفحه - 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 150. راهنماي تجويز داروي پانيتومومب - 7 صفحه - 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کني

 151. اقلام دارويي مازاد بيمارستان پيوند اعضاء ابو علي سينا جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 152. جمع آوري و عدم عرضه ژل تزريقي زير پوستي با نام تجاري singfiller - دو صفحه- 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 153. درخواست تبادل داروي ميگلوستات 100 با تاريخ انقضاء نزديک، داروخانه هلال احمرکرمان - 2 صفحه- 1400.06.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 154. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس به الزام تحويل فرم صورتحساب و فيزيک نسخ نيمه الکترونيک توسط داروخانه ها - 1400.06.30(جهت دانلود کليک کنيد)

 155. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 9 صفحه- 1400.06.30(جهت دانلود کليک کنيد)

 156. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص سرويس خدمات غير حضوري - 2 صفحه - 1400.06.29(جهت دانلود کليک کنيد)

 157. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.06.29(جهت دانلود کليک کنيد)

 158. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -22 صفحه- 1400.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 159. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه- 1400.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 160. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه- 1400.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 161. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 10 صفحه- 1400.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 162. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم عرضه داروهاي مورد استفاده در کوويد در تمام ساعات فعاليت داروخانه تا اتمام موجودي - 2 صفحه - 1400.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 163. اطلاعيه مهم سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن فرآورده با ليبل جعلي به نام آلرگاد 2 - 2 صفحه- 1400.06.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 164. اطلاعيه بيمه سينا در خصوص اعتبار دفترچه هاي بيمه شرکت هاي آب و فاضلاب و توزيع نيروي برق استان فارس - 1400.06.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 165. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 8 صفحه- 1400.06.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 166. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص برنامه کاهش کاربرد و حذف تدريجي دفترچه هاي درماني بيمه - 1400.06.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 167. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.06.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 168. شرايط پوشش بيمه اي داروي توسيليزوماب توسط اداره کل بيمه سلامت - 2 صفحه- 1400.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 169. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص سهميه داروهاي پيوندي استان فارس - 3 صفحه- 1400.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 170. اطلاعيه انجمن داروسازان فارس مبني بر تأكيد مجدد به عدم دريافت هزينه تبديل نسخ كاغذي به الكترونيك از بيماران - 1400.06.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 171. مكاتبه مجدد انجمن داروسازان فارس با مديركل بيمه سلامت استان فارس در خصوص الزام قانوني آن بيمه به پرداخت هزينه تبديل نسخ كاغذي پزشك خانواده به الكترونيك - 1400.06.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 172. اقلام دارويي مازاد بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) جهت تبادل - 3 صفحه - 1400.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 173. هشدار سازمان جهاني بهداشت در خصوص فرآورده تقلبي داروي Cytotec (ميزوپروستول) -2 صفحه- 1400.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 174. شرايط پوشش بيمه اي داروي اکرليزوماب توسط اداره کل بيمه سلامت - 2 صفحه- 1400.06.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 175. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص واکسن تقلبي کوويد 19 با نام تجاري Covishield - سه صفحه- 1400.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 176. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي درخصوص داروي تقلبي رمدسيوير - 4 صفحه- 1400.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 177. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني سوانح و سوختگي حضرت اميرالمومنين (ع) جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 178. ابلاغ نسخه سوم پروتکل تشخيصي درماني بيماري MS توسط اداره کل بيمه سلامت استان فارس - 2 صفحه - 1400.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 179. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه- 1400.06.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 180. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 11 صفحه- 1400.06.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 181. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 16 صفحه- 1400.06.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 182. گزارش يک مورد اشتباه در نسخه پيچي الکترونيکي -2 صفحه- 1400.06.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 183. اطلاعيه انجمن داروسازان استان فارس در خصوص نحوه و چگونگي محاسبه و دريافت تعرفه تأييد و ثبت نسخ در سامانه بيمه هاي تامين اجتماعي (darman.tamin.ir) و سلامت ايرانيان (erx) - يک صفحه - 1400.06.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 184. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 13 صفحه- 1400.06.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 185. الزام اجراي برچسب گذاري اصالت بر روي کليه تجهيزات و ملزومات پزشکي - 5 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 186. هشدار عدم استفاده از قطره نفازولين جهت پيشگيري و درمان بيماري کوويد- 19 - 3 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 187. ليست شرکت هاي توليد کننده داراي مجوز کيت هاي تشخيص سريع کرونا - 2 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 188. بروشور واکسن کوويران برکت جهت آگاهي همکاران داروساز - 6 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 189. دستور جمع آوري پودر مکمل تقلبي به نام سوپر فورمن - 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 190. اجتناب از فروش بصورت بدون نسخه و آزاد و تبادل انواع سرم ها - 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 191. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص افزايش اطلاع رساني در مورد واکسن کوويد- 19 - دو صفحه - 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 192. جمع آوري ژل تزريقي زير پوستي با نام تجاري Singfiller - يک صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 193. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 14 صفحه- 1400.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 194. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 28 صفحه- 1400.05.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 195. تغيير قيمت اقلام دارويي - 4 صفحه- 1400.05.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 196. تغيير قيمت اقلام دارويي - 9 صفحه- 1400.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 197. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص نحوه ثبت داروهاي بيمارستاني در سامانه ERX - يک صفحه- 1400.05.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 198. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص سوالات پرتکرار مربوط به سامانه نسخه الکترونيک و پاسخ آنها - 26 صفحه- 1400.05.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 199. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -17 صفحه- 1400.05.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 200. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه- 1400.05.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 201. تغيير قيمت اقلام دارويي - 18 صفحه- 1400.05.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 202. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 5 صفحه- 1400.05.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 203. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 9 صفحه- 1400.05.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 204. اقلام دارويي مازاد بيمارستان شهيد دستغيب جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 205. اقلام دارويي مازاد مرکز آموزشي درماني شهيد چمران جهت تبادل - 2 صفحه- 1400.05.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 206. تغيير قيمت اقلام دارويي - 11 صفحه - 1400.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 207. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 18 صفحه- 1400.05.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 208. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بازنگري و ابلاغ دستور العمل نحوه اطلاع رساني امور پزشکي، تبليغات و انتشار آگهي هاي دارويي، مواد خوراکي، آشاميدني و بهداشتي - 12 صفحه- 1400.05.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 209. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص «راهنماي تجويز داروي بواسيزوماب در بالغين» -16 صفحه- 1400.04.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 210. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص قيمت شير خشک اطفال -2 صفحه- 1400.04.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 211. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه- 1400.04.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 212. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 8 صفحه- 1400.04.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 213. اقلام دارويي مازاد بيمارستان استهبان جهت تبادل - 5 صفحه- 1400.04.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 214. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 41 صفحه- 1400.04.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 215. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « تغييرات سامانه نسخه الکترونيک» - 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 216. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص شيوه ارسال مدارک لازمه به دانشگاه علوم پزشکي جهت متقاضيان تأسيس داروخانه - 2 صفحه- 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 217. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي قيمت فروش داروها در داروخانه ها سامانه irc.fda.gov.ir مي باشد - 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 218. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيري از، از بين رفتن داروهاي يخچالي در زمان قطع برق - 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 219. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص جمع آوري فرآورده غيرمجاز با نام تجاري FOREVER -يک صفحه- 1400.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 220. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.04.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 221. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 9 صفحه- 1400.04.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 222. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه- 1400.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 223. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص پذيرش افراد تبعه خارجي - 1400.04.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 224. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 11 صفحه- 1400.04.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 225. دستور جمع آوري فرآورده هاي روغن زالو و پماد خراطين روجا - 1400.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 226. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 6 صفحه- 1400.04.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 227. ريکال آمپول استامينوفن شرکت شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9908253A و تاريخ انقضاء 2022/11 - 1400.04.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 228. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 11 صفحه- 1400.04.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 229. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 8 صفحه- 1400.04.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 230. ملاحظات کلي در خصوص واکسيناسيون کوويد-19 ويژه داروسازان - 20 صفحه- 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 231. ريکال فوري قرص غيرمجاز و تقلبي دست ساز با نام تجاري گلوريا - 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 232. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص «ابلاغ راهنماي تجويز داروي ستوکسيماب» - 2 صفحه- 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 233. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص " تمديد پروانه هاي مطب و مؤسسات درماني" - 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 234. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص حذف ساير دفترچه هاي بيمه سلامت در کليه صندوق ها از ابتداي تيرماه- 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 235. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -10 صفحه- 1400.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 236. تغيير قيمت اقلام دارويي -9 صفحه- 1400.04.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 237. آئين نامه جديد تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه -20 صفحه- 1400.04.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 238. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.04.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 239. اقلام دارويي مازاد بيمارستان آنکولوژي امير جهت تبادل 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 240. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت شناسه ي رهگيري نوار تست قند خون 1400.4.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 241. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام ثبت داروي CETUXIMAB INJECTION 5mg/1ml 20ml در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 242. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 3/33 % و سديم کلرايد 0/3 % شرکت داروسازي شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9911368 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 243. ريکال محلول تزريقي نيم ليتري دکستروز 5 درصد شرکت کارخانجات دارو پخش با شماره سري ساخت 787lot12 - يک صفحه- 1400.04.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 244. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام حضور فعال مسئول فني در داروخانه و ... 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 245. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص «عدم امکان اشتغال مسئولين فني بصورت همزمان در دستگاههاي دولتي» 1400.03.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 246. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروهاي رمدسيوير و ... در سامانه TTAC - چهار صفحه- 1400.03.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 247. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص « الحاقيه دوم حذف دفترچه روستائيان و عشاير» 1400.03.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 248. تغيير قيمت انواع سرنگ ها - 16 صفحه- 1400.03.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 249. اطلاعيه هيأت اجرايي برگزاري انتخابات انجمن داروسازان 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 250. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروخانه هاي شبانه روزي متقاضي دريافت و عرضه برخي مخدرها و متيل فنيديت تا تاريخ 1400.03.24 -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 251. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص عدم تأييد دريافت حواله الکترونيک براي دريافت انسولين قلمي 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 252. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ژل هاي تزريقي زير پوستي غير مجاز شرکت سانيار طب ايرسا 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 253. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مايع غير الکلي پاک کننده و ضدعفوني کننده دست و سطوح خانگي با جعل برند Ati -يک صفحه- 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 254. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تجويز الکترونيک داروي ويکتوزا و کارنيتين 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 255. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص حذف دفترچه بيمه شدگان صندوق روستايي داراي پزشک خانواده شهري ساکن در شهرهاي زير 20/0000 نفر 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 256. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «الحاقيه حذف دفترچه روستائيان و عشاير» 1400.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 257. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -6 صفحه- 1400.03.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 258. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام الصاق برچسب شناسه رهگيري و کنترل اصالت بر روي ملزومات دارويي 1400.03.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 259. آخرين فهرست داروهايي که بايستي در سامانه TTAC ثبت گردند ( ‌72 قلم ) - 3 صفحه - 1400.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 260. اطلاعيه مهم اداره کل بيمه نيروهاي مسلح استان فارس در خصوص تعليق قرارداد داروخانه هاي آفلاين - 8 صفحه- 1400.03.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 261. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص نسخ تأييدي و نيازمند به ثبت بارکد اصالت 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 262. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص الزام نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 263. اقلام دارويي مازاد بيمارستان سوانح و سوختگي اميرالمومنين (ع‌) جهت تبادل 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 264. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت توزيع هرگونه داروي فاقد شناسه گذاري 1400.03.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 265. ريکال کليه ويال هاي تريپتورلين شرکت هترو 1400.03.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 266. اقلام دارويي مازاد بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) جهت تبادل 1400.03.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 267. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص حذف دفترچه روستايي در مراکز خدمات جامع سلامت -7 صفحه- 1400.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 268. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 269. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -3 صفحه- 1400.03.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 270. ليست اقلام نيازمند به ثبت در تي تک در صورت فروش آزاد خارج از بيمه هاي تامين خدمات (بيمه سلامت) و مسلح، 71 قلم -3 صفحه- 1400.03.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 271. تغيير قيمت اقلام دارويي -11 صفحه- 1400.03.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 272. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -16 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 273. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع دارو پخش -11 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 274. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام اجراي تفاهم نامه «نحوه توزيع فرآورده هاي سلامت محور» توسط شرکتهاي پخش دارو و داروخانه ها -2 صفحه- 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 275. ريکال محلول تزريقي دکستروز 5% پانصد ميلي ليتري شرکت شهيد قاضي با شماره سري ساخت 9907221 و ... - 1400.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 276. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي رمديسيوير در سامانه TTAC - يک صفحه - 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 277. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي جهت متقاضيان دريافت سهميه ديسپورت ومصپورت 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 278. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي TRIPTORELIN در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 279. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.02.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 280. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت داروي Pegaspargase در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 281. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص لزوم ثبت داروي BRENTUXIMAB VEDOTIN در سامانه TTAK - يک صفحه- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 282. ريکال آمپول دگزامتازون کاسپين تامين با شماره سري ساخت هاي 950 و 951 --- 1400.02.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 283. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص تجويز داروي سوماتروپين (هورمون رشد) صرفا در قالب الکترونيک- 1400.02.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 284. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص حذف سهميه انسولين داروخانه هاي داراي سهميه داروهاي MS ، هورمون رشد و... -2 صفحه- 1400.02.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 285. ابلاغ دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه خدمات دارويي در سال 1400 - 3 صفحه- 1400.02.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 286. تعرفه خدمات دارويي داروخانه ها (سال 1400) - 1400.02.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 287. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -3 صفحه- 1400.02.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 288. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اجبار داروخانه ها به ثبت فاکتورهاي اقلام سلامت محور در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 289. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 3 صفحه - 1400.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 290. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص ضوابط پذيرش نسخ بيمه شدگان بيمه سلامت - 3 صفحه - 1400.02.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 291. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 7 صفحه - 1400.02.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 292. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص تاکيد بر الزام ثبت 54 قلم دارو (ليست پيوست) در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 293. تغيير قيمت سرم هاي ثامن و فرآورده تزريقي ايران - 3 صفحه- 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 294. تغيير قيمت سرنگ هاي شرکت شفاء 1400.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 295. اطلاعيه بانک ملت شعبه دروازه کازرون شيراز در خصوص ارائه تسهيلات به داروسازان و داروخانه ها 1400.02.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 296. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص تجويز الکترونيک داروي سوماتروپين 1400.02.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 297. ريکال داروي تريپتورلين 3/75 ميلي گرم کمپاني هترو با سري ساخت OL.21009 -يک صفحه- 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 298. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص توزيع داروهاي فاويپيراوير و رمدسيوير در داروخانه هاي منتخب 1400.02.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 299. ميزان حقوق مسئولين فني استان فارس (سال 1400) - 2 صفحه - 1400.02.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 300. تغيير قيمت اقلام دارويي -8 صفحه- 1400.02.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 301. ضوابط پذيرش نسخ بيمه شدگان کليه صندوق هاي بيمه سلامت(به جز صندوق روستاييان) بر روي نسخ سربرگي - 3 صفحه- 1400.02.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 302. ريکال آمپول بتامتازون شرکت ابوريحان با سري ساخت 8003 - 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 303. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دستوالعمل نحوه مصرف ويال آيوپاميدول شرکت دارو پخش 1400.02.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 304. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غير مجاز بودن پودر شيرين بيان شرکت صنايع دينه ايران - 1400.02.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 305. ضوابط پذيرش نسخ بيمه شدگان صندوق بيمه سلامت همگاني بر روي نسخ تک برگي - 3 صفحه - 1400.02.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 306. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توريع محيا دارو -3 صفحه- 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 307. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص مبناي اعلام قيمت فروش اقلام سلامت محور - 1400.02.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 308. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص برنامه کاهش کاربرد و حذف تدريجي دفترچه هاي درماني بيمه سلامت -2 صفحه- 1400.02.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 309. اطلاعيه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه اي داروهاي تخصصي در درمان کوويد 19 - 1400.02.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 310. ظوابط جديد تعهد داروهاي رمدسيوير و فاويپيراوير براي درمان بيماري کوويد 19 توسط سازمان بيمه نيروهاي مسلح -4 صفحه- 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 311. دستورالعمل اجرايي نظام رهگيري، رديابي و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 312. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص بهره برداري از فرآيند مجوز فروش اينترنتي اقلام سلامت محور غيردارويي 1400.01.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 313. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص شرط تعهد داروهاي کرونا - 2 صفحه- 1400.01.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 314. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر جهت تاسيس داروخانه در شهر زرآباد شهرستان کنارک 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 315. ليست داروهاي خاص بيماران خاص با ضريب مالياتي 3% -5 صفحه- 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 316. اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مکلف بودن داروخانه ها به استفاده از پايانه فروشگاهي 1400.01.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 317. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعيت دريافت تعرفه خدمات دارويي در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه پايش و TTAC -يک صفحه- 1400.1.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 318. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو -4 صفحه- 1400.01.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 319. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت داروي فاويپيراوير در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 320. هزينه پرينت نسخ توسط داروخانه 1400.01.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 321. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص غير قابل عرضه بودن محلول ضدعفوني کننده کارخانه گلچکان - 3 صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 322. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي با نام myrtus communis -يک صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 323. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده طب سنتي روغن زخم و سوختگي و الکل کامفر رباسين 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 324. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام به ثبت قرص ايور مکتين mg 3/6 در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 325. تغيير قيمت اقلام دارويي  -7 صفحه- 1400.01.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 326. لزوم نظارت دقيق بر اجراي ابلاغ شرح وظايف مسئول فني در داروخانه -7 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 327. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص مديريت تجويز نسخه الکترونيک -3 صفحه- 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 328. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص حجم محصولات ضدعفوني کننده مجاز به عرضه در داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 329. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع غيرمجاز آلساوين بين داروخانه ها 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 330. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع مکمل Ovaboost از نوع تقلبي 1400.01.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 331. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات 46 قلم دارو در سامانه TTAC -دو صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 332. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ميزان فاصله انبار داروخانه تا مکان داروخانه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 333. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص لزوم ثبت اطلاعات انسولين هاي قلمي در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 334. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن الکل طبي 70% با نام تجاري ويرا (شرکت تهران دانه ويرا) - 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 335. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص " توزيع انسولين هاي قلمي صرفاً در داروخانه هاي ثبت کننده اطلاعات در سامانه TTAC " -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 336. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي ايورمکتين در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 337. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام ثبت اطلاعات داروي سيکلوفسفاميد در سامانه TTAC -يک صفحه- 1400.01.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 338. هزينه نسخ الکترونيک - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 339. اطلاعيه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي در خصوص نحوه برخورداري مشمولين آموزش مداوم از مزاياي بخشنامه ... - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 340. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع محيا دارو - 4 صفحه - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 341. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع آدورا طب - 1400.01.08 (جهت دانلود کليک کنيد)