به سامانه تحت وب انجمن داروسازان استان فارس خوش آمديد

 *اطلاعيه هاي دانشگاه علوم پزشکي*

 1. اعمال بسته صعب العلاج در سامانه نسخه الکترونيک - 4 صفحه - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات داروپزشکي - اشتباه در نسخه نويسي الکترونيک - 2 صفحه - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. جمع آوري ژل تزريقي زيرپوستي تقلبي Belotero Balance - دو صفحه - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. جمع آوري محصولات پد الکلي غيرمجاز - 4 صفحه - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. جمع آوري محلول تزريقي مزوتراپي تقلبي Haircare - سه صفحه - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. فراخوان توزيع داروهاي فوريتي و تک نسخه اي - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. اطلاع رساني ارزشيابي داروخانه ها - 6 ماه دوم سال 1401 (مرحله دوم) - 5 صفحه - 1401.09.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. ريکال سوسپانسيون خوراکي کوآموکسي کلاو بازرگاني سها کيش - 2 صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر سيدان از توابع شهرستان مرودشت - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اجراي نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک سطح يک روستايي - 2 صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. ريکال شربت مولتي ويتامين 60 ميلي ليتري شرکت داروسازي سيمرغ داروي عطار - 2صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. ريکال آنژيوکت مارک PLUSVEIN شرکت طب و تجهيز بقراط - 4 صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. توضيحات سازمان غذا و دارو در مورد واکسن فلوگارد - 5 صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. فراخوان دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع هورمون رشد - 1401.09.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر پرندک از توابع ساوه - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي يل آباد ساوه - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. دعوت نامه جهت بازديد از پانزدهمين نمايشگاه تخصصي تجهيزات پزشکي شيراز - 2 الي 5 آذر ماه سال 1401 - دو صفحه - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارسال آمار دريافت و توزيع هورمون رشد داروخانه هاي منتخب - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. بخشنامه استانداردسازي تابلو داروخانه ها مصوبه کميسيون قانوني ماده 20 - کميسيون شماره 3 سال 1401 - 9 صفحه - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. جمع آوري محلول تزريقي مزوتراپي تقلبي cytocare 532 - چهار صفحه - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. جمع آوري ژل تزريقي زيرپوستي VOLOS,ARTLINE - يک صفحه - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. ريکال محلول حجيم تزريقي سديم کلرايد 0/45 نيم ليتري شرکت داروسازي شهيد قاضي با سري ساخت ... - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. اجراي استانداردهاي ابلاغي خدمات فرآورده هاي سلامت در داروخانه ها - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. فراخوان تأسيس در شهر کارزين (فتح آباد) از توابع شهرستان قيروکارزين - ويژه مرکز خدمات جامع سلامت کارزين - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ارائه فاکتور به بيماران - 1401.08.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اشتباهات داروپزشکي - توجه به تلفيق دارويي - 2 صفحه - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. وقوع اشتباهات دارو پزشکي - عدم توجه به نام ژنريک داروها - 3 صفحه - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. اطلاعيه شماره ADR 124 با عنوان " عارضه کمبود ويتامين B12 به دنبال مصرف داروي متفورمين" - 3 صفحه - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. اپليکيشن رمز ساز الکترونيک بيمه سلامت - 3 صفحه - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. جمع آوري محصول غيراستاندارد خمير دندان COLGATE و SIGNAL از مراکز عرضه - 3 صفحه - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروي تقلبي کيترودا (پمبروليزومب) محلول تزريقي پرنترال 4 ميلي ليتر- 2 صفحه - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي فتح آباد از توابع شهرستان کوار - 1401.08.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. مديريت بهينه فروش سرم هاي تزريقي توسط داروخانه ها - 1401.08.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي بکيان از توابع شهرستان مرودشت - 1401.08.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توليد و توزيع مکمل غير مجاز - 2 صفحه - 1401.8.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. فهرست داروهاي مشمول استعلام شناسه رهگيري در داروخانه ها و مراکز بهداشتي و درماني /آبان 1401 - 3 صفحه - 1401.08.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. ريکال کليه سري هاي ساخت ويال کلسيم فولينات کمپاني Kocak pharma کشور ترکيه - 1401.08.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. ريکال ويال رمدسيوير شرکت داروسازي اکسير با سري ساخت 0951021 و تاريخ انقضاء  2022/10  - 1401/08/01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بلامانع بودن توزيع مجدد آمپول کلسي تريول کمپاني Gen ilac - يک صفحه - 1401.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. دستور جمع آوري فرآورده هاي غيرمجاز شرکت پارت دارو (به آدرس تربت حيدريه) - 2 صفحه - 1401.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. دستور جمع آوري پودر سوپر فود nbs مورد ادعاي آقاي عارف خلخالي - 2 صفحه - 1401.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي فهليان سفلي از توابع شهرستان ممسني - 1401.07.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. جمع آوري فرآورده محلول " نلا هرپس" محصول لابراتور نلا - 2 صفحه - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي چمن آباد از توابع شهرستان خواف استان خراسان رضوي - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. ريکال قرص سابريل 500 ميلي گرم شرکت پويش دارو گستر برتر فارس - 2 صفحه - 1401.07.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص اعلام براي آخرين بار به شرکت هاي پخش دارويي در خصوص الزام ثبت صحيح اقلام سلامت محور در سامانه TTAC - دو صفحه - 1401.07.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر آبگرم از توابع شهرستان آوج استان قزوين - 1401.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. دستور عدم عرضه داروي تقلبي آيليا - 2 صفحه - 1401.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. دستور جمع آوري فرآورده لاغري black slim - دو صفحه - 1401.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از خطاهاي داروپزشکي در هنگام تحويل نسخه - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر حسن آباد از توابع شهرستان اقليد - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروي غير مجاز آساکول قاچاق - 3 صفحه - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص فرآورده تقلبي ليپوونوس - 3 صفحه - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. جمع آوري فرآورده کپسول حب الشفا شرکت شفانگر نظري - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. دستور جمع آوري فرآورده لاغري black slim - دو صفحه - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. ريکال داروي بي دي رلين کمپاني BDR هند - 2 صفحه - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. ريکال سوسپانسيون تايلوفن با سري ساخت 0020420 شرکت داروسازي اکسير - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص آموزش نحوه نسخه نويسي الکترونيک - 5 صفحه - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. جمع آوري مزو ژل تزريقي تقلبي Jalupro hmw با سري ساخت N025 , N001- دو صفحه - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. جمع آوري محلول تزريقي مزوتراپي و مزو ژل تزريقي Vitten - دو صفحه - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. فراخوان تأسيس داروخانه ويژه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت وليعصر(عج) شهر ني ريز - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات داروپزشکي - لزوم توجه به سوابق حساسيتي بيماران - سابقه حساسيت به داروي استامينوفن - 3 صفحه - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات داروپزشکي - لزوم آموزش کافي و لازم در خصوص مصرف صحيح داروها به بيماران(عدم آموزش کافي نحوه مصرف داروي تاکروليموس) - 2 صفحه - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات داروپزشکي - درج اشتباه دستور دارويي بر روي جعبه دارو (قطره متوکلوپراميد) - 3 صفحه - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر وراوي از توابع شهرستان مهر - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي دشت آزادگان از توابع شهرستان ممسني - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر حويق از توابع شهرستان تالش استان گيلان - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر آزادي، شهرستان انديمشک از توابع استان خوزستان - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. اطلاعيه شماره 123 ADR با عنوان " هشدار در خصوص عوارض ناخواسته داروي تريپتورلين" - 3 صفحه - 1401.06.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. ريکال فرآورده نوترارست شرکت کارن - 2 صفحه -1401.06.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. دستور جمع آوري کپسول لاغري سي گل بوستان - 1401.06.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروي غيرمجاز (قاچاق) آساکول - 2 صفحه - 1401.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص اطلاع رساني ماده 58 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به کليه مراکز تحت پوشش دانشگاه - 2 صفحه - 1401.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. جمع آوري قرص گياهي رويال فت - 2 صفحه - 1401.06.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خطر افزايش موارد مصرف داروي ايزوترتينوئين در حين بارداري - 1401.06.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص غيرمجاز بودن محلول تزريقي مزوتراپي با نام تجاري Meso Aroma - يک صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات داروپزشکي و لزوم شرح حال گيري مناسب از سوابق حساسيتي بيمار از افراد آگاه و مطلع از وضعيت بيمار - 3 صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بروزرساني ايمني فرآورده Bisoprolol Fumarate - دو صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع و تزريق اشتباه دارو به بيمارن - 3 صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. خطاهاي داروپزشکي و راهکارهاي پيشگيري از آنها - 3 صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت کليه شيرخشک ها و غذاهاي ويژه و مکمل ها در سامانه تيتک - 4 صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص ثبت دقيق مشخصات دارويي شامل موجودي و کد ژنريک و ... در سامانه his - يک صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. جمع آوري مکمل Dr .Bone asa فاقد مجوز - 2 صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. اطلاعيه شرکت توزيع نيروي برق شيراز در خصوص تغيير تعرفه برق داروخانه ها - 2 صفحه - 1401.06.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص افزايش سقف ريالي نسخ سطح يک بيمه روستايي - 2 صفحه - 1401.05.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات داروپزشکي (درج دستور اشتباه توسط داروخانه) - 3 صفحه - 1401.05.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص «تغيير سياست ارز دارو و ... » - 2 صفحه - 1401.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر گيلانغرب از توابع استان کرمانشاه - 1401.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. ريکال داروي ويگاباترين 500 ميلي گرم با برند سابريل - 6 صفحه - 1401.05.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. ريکال شرکت اميد پارسينا دماوند و شرکت نيک اختر آريا - 10 صفحه - 1401.05.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر سرداران از توابع شهرستان شوشتر استان خوزستان - 2 صفحه - 1401.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر سه قلعه از توابع شهرستان بيرجند - 1401.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. فراخوان تأسيس داروخانه روزانه در شهر عماد شهر از توابع لارستان - 1401.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. جمع آوري، توقف توزيع و فروش شيرخشک رژيمي preNAN با شماره سري ساخت 13540346AC - دو صفحه - 1401.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. جمع آوري محصول مهزل (شرکت پيشرو آريا روناک - اخطار دوم) - 1401.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. جمع آوري دمنوش آسم شرکت دارو شفا طرقبه - 1401.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. دستور جمع آوري فرآورده هاي شرکت دانشمند جوان - 1401.05.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. ريکال سوسپانسيون پساکونازول با برند MUCORFIX و سري ساخت L1022 - يک صفحه - 1401.05.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص بازه زماني فعاليت داروخانه هاي روزانه، شبانه روزي و تبليغات خارج از اصول حرفه اي و ... - 1401.05.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. هشدار در خصوص عوارض چشمي کورتيکواستروئيدهاي موضعي و سيستميک - 3 صفحه - 1401.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. هشدار در خصوص فرآورده تقلبي Keytruda - يک صفحه - 1401.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. اطلاعيه هاي صادر شده توسط قرارگاه عملياتي طرح اصلاح سياست هاي ارز دارو - 5 صفحه - 1401.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. بخشنامه حاشيه سود مجاز فروش ملزومات و تجهيزات پزشکي - 3 صفحه - 1401.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر خنداب از توابع استان مرکزي - 1401.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نصب پوسترهاي داروياري در داروخانه - 6 صفحه - 1401.05.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. معرفي مرکز نفس بسيج جامعه پزشکي استان فارس به داروخانه هاي استان به منظور پيشگيري از سقط جنين - 1401.05.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. فراخوان تأسيس داروخانه در کلينيک ويژه تخصصي و فوق تخصصي علي ابن موسي الرضا (ع) شهر زابل - 1401.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي سد شاوور از توابع شهرستان شوش استان خوزستان - 1401.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر تشان از توابع شهرستان بهبهان استان خوزستان - 1401.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر جنت مکان از توابع شهرستان گتوند استان خوزستان - 1401.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر قلعه خواجه از توابع شهرستان انديکا استان خوزستان - 1401.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. ليست افزايش اقلام دارويي تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر - 5 صفحه - 1401.05.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. جمع آوري محصول پد الکلي آريسا - 1401.05.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. فيلم آموزشي شيوه ثبت اقلام سلامت محور توسط داروخانه در سامانه زنجيره تأمين TTAC - يک صفحه - 1401.05.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 115. ريکال - شرکت صنايع غذايي ايليا پارس - 1401.05.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 116. توقف توزيع، عرضه و فروش فرآورده هاي شرکت سلامت گستر آرتيمان - 1401.04.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 117. آزادسازي مجدد ويال سديم بي کربنات ريکال شده با شماره سري هاي ساخت 140 تا 147 داروپخش - 1401.04.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 118. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي بهر از توابع شهرستان کارون استان خوزستان - 1401.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 119. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر چمگلک شهرستان انديمشک استان خوزستان - 1401.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 120. فراخوان تأسيس داروخانه در درمانگاه ثامن شهر رامهرمز استان خوزستان - 1401.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 121. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص الزام درج قيمت مصرف کننده بر روي تجهيزات پزشکي با کاربرد خانگي- 1401.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 122. ريکال آمپول دگزامتازون شرکت زهراوي با سري ساخت 180 و 181 - 1401.04.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 123. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات دارو پزشکي (سابقه حساسيت به سفترياکسون) - 3 صفحه - 1401.04.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 124. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر دهکويه از توابع شهرستان لارستان - 1401.04.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 125. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي کور ده از توابع شهرستان لارستان - 1401.04.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 126. مهلت ارسال پرونده هاي ارسالي جهت طرح در کميسيون قانوني ماده 20 - 2 صفحه - 1401.04.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 127. راهکارهاي پيشگيري از وقوع اشتباهات دارو پزشکي - 2 صفحه - 1401.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 128. فراخوان تأسيس داروخانه در مناطق فايل پيوست از توابع ايرانشهر- 2 صفحه - 1401.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 129. فراخوان تأسيس داروخانه در بيمارستان الوار گرمسيري شهرستان انديمشک از توابع استان خوزستان - 1401.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 130. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي عسکريه از توابع شهر يزد - 1401.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 131. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر پيش قلعه از توابع استان خراسان شمالي - 1401.04.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 132. لزوم درج قيمت مصرف کننده بر کالاهاي تأمين شده با ارز رسمي طبق سايت imed.ir - يک صفحه - 1401.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 133. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي تفهيان از توابع شهرستان شيراز - 1401.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 134. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر دژکرد، شهرستان اقليد - 1401.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 135. اطلاعيه سازمان غذا و دارو در خصوص « ممنوعيت سبد فروشي شرکت هاي پخش دارويي» - 2 صفحه - 1401.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 136. راهکارهاي پيشنهادي پيشگيري از وقوع اشتباهات دارو پزشکي - 3 صفحه - 1401.04.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 137. الزام درج قيمت بر روي تجهيزات و ملزومات پزشکي Home Use مشمول ارز رسمي (کيسه کلستومي) - 1401.04.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 138. غيرمجاز بودن توزيع و عرضه محلول ضدعفوني کننده سطوح با نام تجاري سيلوکسان - 2 صفحه - 1401.04.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 139. اطلاعيه شرکت داروسازي نياک در خصوص فرآورده طب سنتي قرص (دواي بلغم) و مشاهده محصول تقلبي آن - 3 صفحه - 1401.04.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 140. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروهاي مورد نياز کمپ هاي درماني اربعين - 5 صفحه - 1401.04.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 141. الزام ثبت اطلاعات فرآورده هاي فهرست پيوست در سامانه TTAC - شش صفحه (294 قلم) - 1401.04.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 142. توقف توزيع، عرضه و فروش فرآورده هاي شرکت صنايع غذايي ايليا پارس - 1401.04.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 143. ريکال آمپول مسنا 400 واريان فارمد با سري ساخت 1620002 - 2 صفحه - 1401.04.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 144. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر حويق و چوبر از توابع شهرستان تالش استان گيلان - 1401.04.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 145. فراخوان تأسيس داروخانه در روستاي ثارالله از توابع شهرستان داراب - 1401.03.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 146. فراخوان داروخانه هاي متقاضي توزيع داروهاي پيوند - 1401.03.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 147. ريکال آمپول متوکاربامول شرکت کاسپين تأمين با سري ساخت 998 - 1401.03.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 148. ريکال شربت دکسترومتورفان نيک سامان دارو با سري ساخت SDESY99004 - يک صفحه - 1401.03.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 149. ريکال ويال بي کربنات سديم کارخانجات داروپخش با سري ساخت هاي 140 تا 147 - 1401.03.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 150. ريکال شربت کتوتيفن سها با سري ساخت 99019 - 1401.03.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 151. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر آوج استان قزوين - 1401.03.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 152. ريکال سوسپانسيون سفکسيم 100 شرکت داروسازي فارابي با سري ساخت هاي 26224 و 26225 - 140.1.03.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 153. فراخوان تأسيس داروخانه در شهر مغانسر استان اردبيل - 1401.03.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 154. ريکال ويال بي کربنات سديم کارخانجات داروپخش با سري هاي ساخت 141 و 142 و انقضاي 2024/04 - 1401.03.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 155. دستور جمع آوري فرآورده هاي سنتي کپسول ذيابيطس دکتر سايها شرکت نانو پرنوس سانيار - 1401.03.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 156. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص معرفي و لزوم حضور مسئولين فني در کليه ساعات فعاليت داروخانه - 1401.03.21 (جهت دانلود کليک کنيد)


* کليد توزيع داروهاي کمياب *

 

 1. کليد توزيع پيريدوستيمگين، کلماستين و متيل دوپا شرکت اکسير - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. کليد توزيع ويال پنتوپرازول شرکت فردوس - 1401.09.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. کليد توزيع سوسپانسيون هاي سفالکسين، سفکسيم، استامينوفن، قرص آموکسي کلاو و ويال پنتوپرازول شرکت سلامت بو علي - 3 صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. کليد توزيع انسولين آبازاگلار شرکت پخش شفاآراد - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. کليد توزيع سرم قندي 1/3 ، 2/3 و تزريقي 0.9% شرکت فردوس - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. کليد توزيع انواع سرم شرکت پخش مشاطب - 2 صفحه - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. کليد توزيع اسپري سالمفلو 250 شرکت پخش رازي - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. کليد توزيع اسپري سالمفلو 125 شرکت پخش رازي - 1401.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. کليد توزيع ويال استرپتومايسين شرکت پاسارگاد جهرم - 3 صفحه - 1401.09.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش سها هلال - 1401.09.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. کليد توزيع نووميکس و اپيدرا شرکتهاي پخش هجرت، داروپخش، فردوس و آدوراطب - 2 صفحه - 1401.09.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. کليد توزيع فلوکسيتايد شرکت آدوراطب - 2 صفحه - 1401.08.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. کليد توزيع اسپري آتروونت کامپ شرکت پخش شفاآراد - 2 صفحه - 1401.08.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. کليد توزيع فرينجکت شرکت بهستان پخش - 2 صفحه - 1401.08.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. کليد توزيع سرم نمکي خارجي شرکت پخش رازي - 1401.08.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. کليد توزيع پنموواکس شرکت پخش بهستان - 1401.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش فردوس - 1401.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. کليد توزيع فلوکسيتايد 50 شرکت آدوراطب - 1401.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. کليد توزيع سوسپانسيون سفکسيم 100/100 و آمپول ديسيکلومين شرکت پاسارگاد جهرم - 1401.08.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. کليد توزيع فرينجکت شرکت پخش فردوس و نخبگان - 1401.08.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. کليد توزيع سفالکسين، سفيکسيم و آزيترومايسين شرکت پخش فردوس - 2 صفحه - 1401.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. کليد توزيع مينيرين 60 شرکت درمان ياب مهر آريا - 2 صفحه - 1401.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش دارو گستر طوبي - 1401.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. کليد توزيع سرم نرمال سالين خارجي شرکت پخش ياراطب ثامن - 1401.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. کليد توزيع سيلاپنم، مروپنم و آزيترومايسين شرکت پخش فردوس - 1401.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. کليد توزيع لنتوس شرکت پخش آدورا طب - 1401.08.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. کليد توزيع محلول خوراکي استامينوفن و ويال اچ سي جي شرکت پخش فردوس - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش مهبان دارو - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. کليد توزيع 9 قلم دارو شرکت نخبگان - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. کليد توزيع نبولايزر پالميکورت 0/25 ميلي گرم - 1401.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. کليد توزيع شرکت پاسارگاد جهرم - کپسول استنشاقي فورمترول - 2 صفحه - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. کليد توزيع شرکت پخش مهبان دارو - سرم نرمال سالين از شرکت شيراز سرم - 1401.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. کليد توزيع انسولين لومير شرکت پخش هجرت و فردوس - 2 صفحه - 1401.08.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. کليد توزيع سروفلو 50 شرکت هاي هجرت، مهبان دارو و اکسير - 1401.08.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت داروگستر طوبي - 1401.08.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش مهبان دارو - 1401.08.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. کليد توزيع سرم دکستروز سالين خارجي شرکت پخش هجرت - 1401.08.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. کليد توزيع زولادکس (گوسرلين) و سرنگ آماده تزريق آونکس - 1401.08.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. کليد توزيع سرم يک سوم دو سوم خارجي شرکت پخش هجرت - 1401.08.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. کليد توزيع ويال مروپنم 1 و ... شرکت پخش فردوس - 2 صفحه - 1401.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. کليد توزيع اسپري نيتروگليسرين شرکت پخش هجرت و رازي - 2 صفحه - 1401.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. کليد توزيع اسپري ايپراتروپيوم و بودزونايد شرکت داروپخش و اکسير - 1401.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. کليد توزيع واکسن پاپيلو گارد شرکت پاسارگاد جهرم - 1401.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. کليد توزيع کپسول وزانوييد (ترتينوئين) شرکت پخش فردوس - 1401.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. اصلاحيه کليد توزيع OVITRELLE شرکت اليت دارو - 2 صفحه - 1401.08.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش البرز - 1401.08.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. کليد توزيع اسپري آنورو اليپتا شرکت آدورا طب - 1401.08.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. کليد توزيع HCG شرکت اليت دارو - 2 صفحه - 1401.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. کليد توزيع گادودياميد شرکت پخش رازي - 2 صفحه - 1401.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. کليد توزيع پرگابالين شرکت توزيع اليت دارو - 2 صفحه - 1401.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. کليد توزيع شياف مزالازين 1000mg شرکت پخش درمان ياب مهر آريا - 1401.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. کليد توزيع سرم قندي نمکي شرکت بهستان پخش - 1401.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. کليد توزيع قطره چشمي زايلومول شرکت پخش فردوس - 1401.07.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. کليد توزيع پنموواکس شرکت پخش بهستان - 1401.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش مهبان دارو - 1401.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش هجرت - 1401.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. کليد توزيع دي سولفيرام شرکت بهستان پخش - 2 صفحه - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. کليد توزيع آيوديکسانول شرکت پخش البرز - 2 صفحه - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. کليد توزيع قطره چشمي زايلومول شرکت پخش فردوس - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. کليد توزيع سيمبيکورت 320 شرکت آدورا طب - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. کليد توزيع دوفاستون شرکت پخش البرز - 1401.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. کليد توزيع کتورولاک 15mg و 30mg و ب کمپلکس شرکت دارو گستر دراگ پارس - 2 صفحه - 1401.07.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. کليد توزيع قرص ديسولفيرام 250mg شرکت پخش فردوس - 1401.07.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. کليد توزيع پرگووريس 150 شرکت اليت دارو - 1401.07.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. کليد توزيع قرص آساکول شرکت بهستان پخش - 2 صفحه - 1401.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. کليد توزيع آيوهگزول شرکت بهستان پخش - 1401.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. کليد توزيع گارداسيل شرکت دارو پخش - 1401.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. کليد توزيع گارداسيل شرکت پخش البرز - 1401.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. کليد توزيع انسولين لومير شرکت پخش هجرت - 1401.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. کليد توزيع انسولين لنتوس شرکت پخش آدوراطب - 1401.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. کليد توزيع سرم نرمال سالين از شرکت شيراز سرم، شرکت مهبان دارو - 1401.09.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. کليد توزيع انسولين نوورپيد شرکت پخش فردوس، شفاآراد و داروپخش - 1401.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. کليد توزيع انسولين نووميکس شرکت پخش هجرت و شفاآراد - 1401.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. کليد توزيع داروي آندريول شرکت بهستان پخش - 1401.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. کليد توزيع داروي آندريول شرکت پخش البرز - 1401.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. کليد توزيع آمفوتريسين شرکت پخش بهستان - 1401.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. کليد توزيع سرم نرمال سالين شرکت پخش آروند پارسيان - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. کليد توزيع HMG (منوپيور) شرکت درمانياب پخش مهر آريا - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. کليد توزيع اسپري ايپراونت شرکتهاي پخش هجرت، مهبان دارو و اکسير - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. کليد توزيع شربت ريسپريدون شرکت پخش فردوس - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. کليد توزيع ترانيل سيپرومين شرکت پخش ممتاز - 1401.06.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. کليد توزيع واکسن آنفلوانزا شرکت پخش البرز - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. کليد توزيع واکسن آنفلوانزا شرکت بهستان پخش - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. کليد توزيع اي وي اي جي 2/5 (سهميه مازاد) شرکت پخش ممتاز - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. کليد توزيع اسپيري بيني آزميکس اف شرکت آدورا طب - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. کليد توزيع تريپتورلين شرکت پخش قاسم ايران - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. کليد توزيع دوپامين شرکت طب نوين - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. کليد توزيع سرم نرمال سالين از شرکت شيراز سرم، شرکت پخش ياراطب ثامن - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. کليد توزيع قرص الانزاپين شرکت پخش فردوس - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. کليد توزيع روگام شرکت پخش سراسري ممتاز - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. کليد توزيع اپي نفرين شرکت پخش فردوس - 1401.06.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. کليد توزيع داروي فرينجکت شرکت پخش نخبگان - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. کليد توزيع سرم نرمال سالين از شرکت شيراز سرم، شرکت پخش مهبان دارو - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. کليد توزيع نبولايزر پالميکورت شرکت آدورا طب - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. کليد توزيع قطره نيستاتين و ... شرکت پخش فردوس - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. کليد توزيع قرص توپيرامات 25 و 50 ميلي گرم شرکت پخش هجرت - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. کليد توزيع نوورپيد، نووميکس و اپيدرا شرکتهاي پخش هجرت، آدوراطب، داروپخش، فردوس و شفاآراد - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. کليد توزيع عام واکسن آنفولانزا شرکت پخش هجرت - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. کليد توزيع اسپري نيتروگليسيرين شرکت پخش هجرت - 1401.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. کليد توزيع اسپري فليکسوتايد 250 شرکت آدورا طب - 1401.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. کليد توزيع ويال تايسبري (ناتاليزوماب) شرکت آدوراطب - 1401.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. کليد توزيع واکسن آنفولانزا (Influvac) شرکت پخش بهستان - 1401.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. کليد توزيع واکسن آنفولانزا (واکسي گريپ 4 ظرفيتي) شرکت پخش هجرت - 1401.06.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 104. کليد توزيع مگلومين تزريقي شرکت آدورا طب - 1401.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 105. کليد توزيع اسپري فلوکسيتايد شرکت آدورا طب - 1401.06.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 106. کليد توزيع دوفاستون شرکت پخش البرز - 2 صفحه - 1401.06.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 107. کليد توزيع پماد فيبرينوليزين و قرص ترازودون شرکت پخش فردوس - 1401.06.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 108. کليد توزيع سرم نرمال سالين از شرکت شيراز سرم شرکت پخش مهبان دارو - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 109. کليد توزيع داروي فرينجکت شرکت پخش فردوس و نخبگان - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 110. کليد توزيع گوترون و لاتانوپروست شرکت فراگير پخش دماوند - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 111. کليد توزيع امنيپک و ويزيپک شرکت پخش بهستان - 2 صفحه - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 112. کليد توزيع اسکن لوکس 370 ، 50ml شرکت مشا طب - 1401.06.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 113. کليد توزيع کپسول اسپيريوا شرکت پخش البرز و بهستان پخش - 1401.06.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 114. کليد توزيع قرص ايزوکاربوکسازيد شرکت پخش فردوس - 1401.06.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 115. کليد توزيع داروي ايزوترتينوئين شرکت رازي - 2 صفحه - 1401.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 116. کليد توزيع کپسول ايزوترتينوئين شرکت پخش شفاآراد - 2 صفحه - 1401.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 117. کليد توزيع کپسول ايزوترتينوئين 20mg شرکت پخش محيا دارو - 2 صفحه - 1401.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 118. کليد توزيع اسپيريوا شرکت پخش قاسم ايران - 2 صفحه - 1401.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 119. کليد توزيع ويال سيکلولوکس 0/5 شرکت مشا طب - 1401.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 120. کليد توزيع کپسول استنشاقي ونيديل، ديونتين و استاپيوا شرکت محيا دارو - 2 صفحه - 1401.05.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 121. کليد توزيع رميکيد شرکتهاي بهستان، البرز و دارو پخش - 2 صفحه - 1401.05.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 122. کليد توزيع آمپول استازولاميد شرکت پخش هجرت - 2 صفحه - 1401.05.31 (جهت دانلود کليک کنيد)