اعضاء هيئت مديره پرسنل اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر غلامرضا دهقانزاده

دکتر غلامرضا دهقانزاده

رئیس

آقای دکتر محمود شاهچراغیان

دکتر سعید نوریان

نائب رئیس

آقای دکتر جعفر جعفری  

دکتر جعفر جعفری

دبیر

دکتر محمد منفرد  

دکتر محمد منفرد

مسئول روابط عمومی - IT

آقای دکتر سیروس حیدر پناه

دکتر مهران باباپور

مسئول آموزش و پژوهش

خانم دکتر ویدا سعیدی

دکتر فرشاد پیرویان

مسئول امور دارویی

آقای دکتر سعید نوریان

دکتر ویدا سعیدی

مسئول هیئت حل اختلاف

آقای دکترکریم ارشدی

دکتر فریبا گلشنی

بازرس

آقای دکتر صادق بهرمندجو

دکتر صادق بهرمندجوی

بازرس